Boerderij: Deskundigen: vogelgrieprisico nog maanden zeer hoog

15-11-2021

Deskundigen op het gebied van vogelgriep denken dat het risico op nieuwe vogelgriepuitbraken nog maanden zeer hoog zal blijven. Ook landen om ons heen worden weer geteisterd door het virus.

Opnieuw was het afgelopen weekend raak met vogelgriep. In het Friese Tzum is vogelgriep vastgesteld bij een pluimveebedrijf met 122.500 vleeskuikens. Daarmee blijft het aantal besmettingen in rap tempo oplopen. De besmetting in Tzum is het zesde pluimveebedrijf dat sinds de eerste besmetting op 26 oktober van dit jaar besmet is geraakt.

Deskundigen zien de risico’s de komende tijd bepaald niet kleiner worden. De Deskundigengroep Dierziekten, die de overheid adviseert bij dierziekte-uitbraken, denkt zelfs dat de kans op nieuwe besmettingen de komende maand nog oploopt. In zijn meest recente advies schaalt de groep de risico’s op van ‘hoog’ naar ‘zeer hoog’. Ze waarschuwen dat het virus inmiddels ook lijkt de circuleren in de populatie van standvogels in Nederland. Daarnaast is de vogeltrek nog gaande en het maximum aantal overwinterende vogels in Nederland nog niet bereikt. Hierdoor zal de kans op besmetting met hoogpathogene vogelgriep bij wilde vogels verder oplopen en de komende maanden zeer hoog blijven, zo verwachten zij.

Meer landen worstelen met vogelgriep
Het virus dat momenteel in Nederland circuleert is een H5N1-variant. Waarschijnlijk is het virus meegekomen met trekvogels uit Rusland. Het virus dat hier nu is aangetroffen lijkt namelijk sterk op een H5N1-virus dat eerder dit najaar in Rusland werd aangetroffen.

Niet alleen Nederland worstelt dan ook opnieuw met vogelgriep. In België zijn vanaf 15 november de maatregelen voor professionele pluimveebedrijven en hobbyhouders strenger nadat vogelgriep (H5N1) is vastgesteld bij een gans in de provincie Antwerpen. De Belgische landbouwminister heeft een periode van verhoogd risico afgekondigd die maandag 15 november ingaat, inclusief afschermplicht.

Vogelgriep in Engeland en Frankrijk
Ook de Britse dier- en plantgezondheidsdienst APHA heeft dit weekend weer hoogpathogene vogelgriep H5N1 vastgesteld, ditmaal bij wilde vogels bij Lancashire in Noord-west Engeland en in Leeming Bar in het midden van het land. Sinds begin deze maand zijn in het Verenigd Koninkrijk al meer dan twintig besmettingen ontdekt. Vorige week is ook H5N1 geconstateerd bij een commerciële pluimveehouderij in Alcester ten zuiden van Birmingham. De kalkoenen en kippen op het bedrijf zijn inmiddels geruimd. De APHA heeft tot nu toe wel een nationale beschermingszone maar nog geen ophokplicht afgekondigd.

In Frankrijk is tot nu toe één geval ontdekt bij zwanen in een meer in het oostelijke Lotharingen. Minister voor landbouw Julien Denormandie heeft wel al een nationale ophokplicht afgekondigd in een poging grootschalige uitbraken, zoals in vorige jaren, te voorkomen.

Zuidelijke trekroutes
De Nederlandse deskundigengroep constateert dat het in landen om ons heen wel rustiger lijkt met uitbraken bij commercieel pluimvee dan in Nederland. Ze schrijven dit met name toe aan de regio’s waar het virus tot nu toe veel wordt aangetroffen. Met name in Duitsland en Denemarken is mogelijk het verschil dat in de regio’s waar het virus veel onder wilde vogels is vastgesteld, er weinig pluimveebedrijven zitten. Een andere mogelijke oorzaak is dat het virus in Nederland sneller onder wilde vogels is verspreid. De deskundigen denken dat er de komende tijd wellicht meer introducties zijn op bedrijven die zuidelijker op de trekroutes liggen.

 
 

Inloggen op de ledenportal