Pluimveeweb: Deskundigengroep: 'Kans op vogelgriep komende maanden zeer hoog'

16-11-2021
De deskundigengroep dierziekten acht de kans momenteel zeer hoog dat een pluimveebedrijf wordt besmet met de hoogpathogene vogelgriep (H5N1). Dat laat demissionair minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur- en Voedselkwaliteit weten in een brief aan de Tweede Kamer.

Op 26 oktober heeft de deskundigengroep dierziekten, die de overheid adviseert bij dierziekte-uitbraken, de kans op besmetting van een pluimveebedrijf beoordeeld als hoog. Vanwege meerdere vogelgriepuitbraken bij pluimveebedrijven en de vondsten van dode wilde vogels, heeft Schouten de deskundigen om een nieuwe risicobeoordeling voor vogelgriep gevraagd. Vanwege de recente ontwikkelingen heeft de deskundigengroep besloten om de beoordeling van de kans op een vogelgriepuitbraak op te schalen naar zeer hoog.

Volgens de demissionaire minister is het nu niet mogelijk om een risicobeoordeling te maken voor de verschillende regio’s in Nederland. Ook is de migratie van (water)vogels nog gaande en het maximum aantal overwinterende vogels is nog niet bereikt. Hierdoor zal volgens de deskundigen de kans op besmetting met HPAI bij wilde vogels mogelijk verder toenemen en de komende maanden waarschijnlijk zeer hoog blijven.

Meer besmettingen in ons land

In Nederland zijn er meer vogelgriepbesmettingen vastgesteld dan in buurlanden. In België staat de teller op één besmetting bij een wilde gans tot nu toe en in (het noorden van) Duitsland en Denemarken worden veel besmette wilde vogels gevonden. Bij onze oosterburen zijn daarnaast ook enkele gevallen bij pluimveebedrijven. België kondigde het afgelopen weekend maatregelen aan vanwege het aantal gevallen in Nederland, Duitsland en Frankrijk.

Volgens de experts zijn er in ons land meer besmettingen omat hier meer pluimveebedrijven liggen in de gebieden waar besmette wilde vogels worden gevonden. Ook kan het volgens de deskundigen zo zijn dat er in Nederland al meer virusvermeerdering heeft plaatsgevonden, waardoor er een hogere blootstelling van pluimveebedrijven aan het virus is.

Ander virus

Het huidige virus (H5N1) dat nu wordt gevonden is genetisch anders dan de variant die in 2020 en begin 2021 werden gevonden. De genetische code van H5N1 is het meest verwant aan een virus dat in september in het zuidwesten van Rusland werd aangetroffen. De deskundigen achten de kans groot dat het virus met trekvogels vanuit Rusland naar Nederland is gekomen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft aangegeven dat de genen van de gevonden H5N1 geen reden geven voor zoönose-risico in ons land.

Schouten zal de komende periode regelmatig de deskundigengroep dierziekten om een risicobeoordeling vragen. Ook staat ze in nauw contact met de pluimveesector en andere stakeholders. De minister blijft de situatie nauwgezet volgen en zal de Tweede Kamer periodiek informeren over de ontwikkelingen.

 
 

Inloggen op de ledenportal