Boerderij: Monstername salmonella ook tijdens vogelgriepuitbraken

23-11-2021

De officiële monstername voor salmonella op pluimveebedrijven gaat ook door tijdens het vogelgriepseizoen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) wijst pluimveehouders daarop.

 

“Dit past binnen de Europese afspraken die in het kader van het Nationaal Controle Programma Salmonella gelden. Daarnaast is dit in het belang van de voedselveiligheid en de volksgezondheid”, schrijft de NVWA.

Controle niet op bedrijven met AI

Het Bedrijf C-mark B.V. in Deventer voert de salmonellamonstername uit in opdracht van de NVWA. Medewerkers van dit bedrijf hebben de instructie gekregen om het hygiëneprotocol voor bezoekers van pluimveebedrijven strikt op te volgen. Bedrijven in beschermings- en toezichtgebieden (3- en 10-kilometergebieden rond AI-besmette bedrijven) worden niet bezocht voor monstername.

“Hoewel het een spannende tijd is voor u als pluimveenhouder, is het belangrijk dat monitoring op salmonella ook tijdens vogelgriepuitbraken doorgaat. Juist ter bescherming van de gezondheid van mensen en dieren”, aldus de NVWA.

Europese verplichting

Volgens de autoriteit is de officiële monitoring een Europese verplichting waar Nederland als lidstaat aan moet voldoen. “Als de verplichting niet gehaald wordt, kan dit verregaande financiële consequenties hebben voor de Europese subsidies voor het Salmonella-programma.”

Pluimveehouders zijn verplicht om medewerking te verlenen bij de officiële monstername. Als een bedrijf niet meewerkt, wordt hiervan melding gemaakt bij de NVWA. Hier kan een bestuursrechtelijk of strafrechtelijk traject op volgen.

Officiële bemonstering is voorgeschreven voor vermeerderingsbedrijven (alle stallen 3 monsternames per productiecyclus), leghennenbedrijven (1 stal per bedrijf met meer dan 1.000 dieren), vleeskuikenbedrijven (1 stal bij 10% van de bedrijven) en vleeskalkoenbedrijven (1 stal bij 10% van de bedrijven).

 

 
 

Inloggen op de ledenportal