Pluimveeweb: Doucheverplichting bij stalbezoek pluimveebedrijven, ook bij uitladen van pluimvee

24-11-2021
De pluimveeorganisaties hebben in overleg met het ministerie van LNV besloten dat in verband met de aanhoudende dreiging van vogelgriep van begin volgende week douchen bij stalbezoek op pluimveebedrijven verplicht wordt, ook bij uitladen van pluimvee. Dat maakte Avined woensdag 24 november bekend. Dit wordt geregeld in de hygiëneprotocollen van Avined. Een bezoeker mag de stal dan alleen betreden, nadat de bezoeker gedoucht heeft (‘indouchen’).

Het verbod op het betreden van pluimveestallen, met uitzondering van noodzakelijk bezoek in het kader van volksgezondheid, diergezondheid of voedselveiligheid, blijft ongewijzigd. Dierenartsen en vangploegen vallen onder noodzakelijk bezoek. Nieuw voor deze partijen is dat zij de stallen alleen kunnen betreden als zij douchen.

Vangploegen

Voor de vangploegen geldt dat er zowel in- als uitgedoucht moet worden. De doucheverplichting geldt voor vangploegen bij het uitladen van pluimvee uit een stal, maar niet bij het wegladen van pluimvee. Het verschil tussen uitladen en wegladen is dat bij uitladen dieren in de stal achterblijven en bij wegladen de stal volledig leeg gaat.

Avined zal het ‘hygiëneprotocol voor bezoekers van pluimveebedrijven’ en het ‘hygiëneprotocol voor pluimveeservicebedrijven’ aanscherpen. Na goedkeuring door NVWA kan dit protocol in werking treden. De landelijke regeling van de overheid verwijst naar de verplichte protocollen. De NVWA zal hierop handhaven.

Uitladen is douchegelegenheid

Pluimveebedrijven moeten, als ze pluimvee willen uitladen, een adequate douchegelegenheid hebben. De pluimveehouder kan, als dat niet mogelijk is, besluiten om geen dieren uit te laden. De lijn is: niet douchen is niet uitladen, meldt Avined. Er zijn diverse bedrijven die mobiele douche-units verhuren.

Aanvullende hygiëne-eisen

Naast de doucheverplichting zal in het ‘hygiëneprotocol voor pluimveeservicebedrijven’ extra aandacht komen voor een duidelijke markering op het erf voor de routing bij het uit- en wegladen van pluimvee. Ook komt er een verplichting om kort voor aanvang van het uitladen het te gebruiken erfdeel extra te reinigen en ontsmetten.

Meer informatie

De verwachte ingangsdatum van het nieuwe hygiëneprotocol voor bezoekers van pluimveestallen is begin volgende week. Vooruitlopend daarop roept Avined eenieder op nu al te voldoen aan de nieuwe doucheregels. Voor overige informatie kan een pluimveehouder terecht bij zijn of haar pluimveeorganisatie, meldt Avined.

 
 

Inloggen op de ledenportal