Boerderij: ‘Drie maatregelen tegen vogelgriep, waar wachten we op’

28-11-2021

Redactie

Léon Jansen

legpluimveehouder

November, vogelgriep, ruimingen, daar gaan we weer.

 

Er is nog geen mogelijkheid tot vaccineren, er mag nauwelijks iets gedaan worden aan de te grote aantallen watervogels en door het ophokken gaat na zestien weken veel geld en een stuk afzetmarkt verloren. Hygiëne aan de voorkant en vergassen van besmette, verdachte en mogelijk risicovolle koppels aan de achterkant, zijn nu nog de enige opties om verspreiding van vogelgriep (AI) tegen te gaan.

Het lijkt wel of watervogels meer bescherming genieten dan pluimvee

AI wordt vooralsnog gezien als een probleem voor de sector en niet als potentiële nieuwe zoönosehaard. Je zou toch denken dat door een muterend virus met Covid-19 tot gevolg, de urgentie om AI bij pluimvee geen kans te geven hoger op de agenda zou staan. Waar voor Covid-19 binnen een jaar meerdere vaccins beschikbaar waren die massaal op mensen mogen/moeten(?) worden toegepast, schiet het bij pluimvee helaas nog niet op.

In Frankrijk is voorzichtig begonnen met vaccineren van eenden, maar het excuus van handelsbelangen en farmacie die nog geen kans (lees geld) ziet, zijn de meest gehoorde belemmeringen.

Wel de kippen ruimen, niet de ganzen

En dan de watervogels: het lijkt wel of die meer bescherming genieten dan pluimvee. Ook hier mist de urgentie. Ganzen bijvoorbeeld zijn verspreiders van AI, indirect dus ook gevaarlijk voor de mens. Wel de kippen ruimen, niet de ganzen. Je moet er niet aan denken dat met deze instelling in de middeleeuwen de pest bestreden had moeten worden.

Er wordt ook al langer gesproken over het preventief ophokken van kippen in de risicomaanden. Het zal AI niet voorkomen, maar het kan de besmettingskans met een factor zeven verlagen bij vrije uitloop en biologische kippen. Het niet meetellen van de overdekte uitlopen is een optie om een meerwaarde te behouden ten opzichte van scharrelkippen. Wanneer hierdoor de zestienwekentermijn kan vervallen, weegt het binnenhouden van de kippen voor de sector minder zwaar en kan eerder worden toegepast.

Drie maatregelen waar al veel over gesproken is om de verspreiding van AI in te perken en de vogelgriep-misère voor de sector te verzachten. Ik ben benieuwd of er in november 2022 iets is veranderd …

 

 
 

Inloggen op de ledenportal