Pluimveeweb: Preventieve vaccinatie tegen vogelgriep stapje dichterbij

01-12-2021
Minister Schouten werkt aan het mogelijk maken van een proef met preventieve vogelgriep (AI) vaccins tegen vogelgriep. Onderzoekers van de Faculteit Diergeneeskunde en Wageningen Bioveterinary Research bereiden zich voor om een vaccinproef te gaan doen.

Met een proef met een AI vaccin geeft Minister Schouten uitvoering aan een motie van de Tweede Kamer, waarin deze heeft aangedrongen op mogelijke preventieve vaccinatie tegen vogelgriep. Zowel in het kader van de diergezondheids- als de handelsstrategie. Schouten laat weten contact te hebben met een aantal betrokken partijen om de mogelijkheid tot samenwerking te bekijken.

Samen met Frankrijk

‘Onderzoekers van de Faculteit Diergeneeskunde en Wageningen Bioveterinary Research zijn in overleg om een vaccinproef te doen om een vaccin te testen wat betreft het tegengaan van verspreiding van H5N1 virus’, laat Schouten weten in een Kamerbrief. ‘Zo’n proef wordt onder gecontroleerde (high containment) omstandigheden uitgevoerd. De vaccinproef heeft goedkeuring nodig van de Centrale Commissie Dierproeven. Samen met Frankrijk bekijken we nog andere opties van een proef met vaccin tegen HPAI.’

Preventieve vaccinatie

Vaccinatie tegen dierziekten is een belangrijk wapen in het voorkómen van uitbraken of voorkomen van ziekteverschijnselen, zo erkent Schouten. ‘Gezien de huidige vogelgriepsituatie, waarin we geregeld met uitbraken worden geconfronteerd, is dit actueler dan ooit. Ik vind het van belang om te onderzoeken hoe preventieve vaccinatie als instrument kan worden ingezet om uitbraken van besmettelijke dierziekten en in het bijzonder nu HPAI te voorkomen.’

Roadmap vogelgriep

Schouten opnieuw: ‘In het kader van de roadmap vogelgriep besteed ik samen met betrokken partijen al geruime tijd aandacht aan de mogelijkheden van preventieve vaccinatie tegen HPAI, als onderdeel van het totaal beschikbare instrumentarium. Samen met de pluimveesector en de Dierenbescherming wordt nu geïnventariseerd aan welke randvoorwaarden vaccins moeten voldoen. Tevens is er inzet in de Europese Unie om de mogelijkheden van vaccinatie te verkennen. De Europese Commissie onderzoekt welke aanpassingen en vereenvoudigingen in regelgeving mogelijk zijn ter bevordering van vaccinatie op het moment dat er een vaccin beschikbaar is en heeft de European Food Safety Authority (EFSA)verzocht een inventarisatie van werkzame en beschikbare vaccins tegen HPAI uit te voeren. Naar verwachting verschijnt hun rapport medio volgend jaar.’

Tekst: 

 
 

Inloggen op de ledenportal