NieuweOogst: Strengere regels biologische veehouderij vanaf 2022

06-12-2021

De nieuwe Europese bio-verordening wordt, na een jaar uitstel, per 1 januari van kracht. Voor alle sectoren worden regels aangescherpt, maar de pluimveehouderij krijgt te maken met de meeste veranderingen.

In de Europese bio-verordening zijn de productieregels opgeschreven waaraan bedrijven moeten voldoen om zich biologisch te mogen noemen. Door deze regels Europees op te stellen, is een eerlijke internationale handel mogelijk, legt Hans Fuchs van Bionext uit.

Bionext is de ketenorganisatie voor biologische landbouw en voeding en als belangenbehartiger voor de biologische voedselketen betrokken bij de discussie over de nieuwe verordening. Fuchs is gespecialiseerd in de varkens- en pluimveesector.

Herziening nodig
'De vorige Europese verordening ging in 2010 in. Niet lang daarna begonnen alweer gesprekken over aanpassingen. In 2018 is de nieuwe basisverordening gepubliceerd die in 2022 in gaat. In de tussentijd is veel gesproken over gedetailleerde productieregels die in aanvullende verordeningen worden vastgelegd', vertelt Fuchs. 'Van tijd tot tijd is het nodig om de verordening te herzien. Regels worden op een aantal punten aangescherpt en aangevuld.'

De pluimveehouderij krijgt te maken met de meeste veranderingen. De sector heeft dan ook veel verschillende gespecialiseerde deelsectoren, waarvoor elk aparte productieregels gelden. De omschrijving en interpretatie van de regels steekt nauw en is nog niet overal onomstotelijk vastgesteld. Neem bijvoorbeeld de term 'jong pluimvee'. 'Hier loopt nog discussie over. Heb je het over opfokhennen tot 18 weken of hoort de eerste fase van de leg er ook nog bij en leg je de grens bij 22 weken?'

De omschrijving heeft gevolgen voor het voer dat de hennen mogen krijgen en dus ook voor de kostprijs. Voor leghennen en varkens verdwijnt de vrijstelling om 5 procent niet-biologische grondstoffen in het voer te mogen verwerken, maar voor jonge dieren (dit geldt ook voor biggen) geldt deze vrijstelling nog wel enige tijd.

Voer uit de regio
Een andere verandering voor voer is dat per 1 januari bij varkens en pluimvee minimaal 30 procent van het voer uit de regio moet komen. Nu is dat nog 20 procent. In de Europese bio-verordening wordt de hele EU tot de regio gerekend, maar delen van Oost-Europa niet. Terwijl uit deze regio relatief veel biologische grondstoffen komen.

Behalve strengere eisen voor voer, komen er ook aangescherpte regels voor huisvesting en dan met name hoe de ruimte per dier wordt berekend. Nieuw in de verordening is dat er een definitie voor de veranda oftewel 'wintergarten' is opgesteld. Deze overdekte buitenuitloop wordt niet meer meegeteld als binnenruimte en dat heeft gevolgen voor de toegestane stalbezetting. 'Het kan zijn dat pluimveehouders daardoor minder dieren mogen houden', zegt Fuchs.

Voerbakken varkens vallen af
Ook varkenshouders kunnen tegen beperking van het aantal dieren oplopen, omdat bij het bepalen van de oppervlakte van de stal de voerbakken worden afgetrokken.

'De huisvestingsregels hebben veel impact als je stal daardoor niet meer voldoet aan de eisen. Daarom geldt voor de veranda bijvoorbeeld een – bescheiden – overgangsregeling voor bestaande bedrijven. Over de correctie voor de voerbakken bij varkens zijn we nog in gesprek. Op zijn minst zou ook hier een overgangsregeling van toepassing moeten zijn.

'Met de nieuwe verordening geeft de Europese Commissie een ambitieniveau aan’, vervolgt Fuchs. ‘Dat is goed en daarmee kan de biologische sector zich blijven onderscheiden. Maar we willen wel dat bestaande bedrijven kunnen blijven meedoen. Die bedrijven wil je op een zorgvuldige manier laten meeontwikkelen, dat is onze uitdaging.'

 
 

Inloggen op de ledenportal