Boerderij: Vogelgriep bij vleeskalkoenen in Ysselsteyn

21-12-2021

Redactie

Hans Bijleveld

redacteur pluimveehouderij

Bij vleeskalkoenen in Ysselsteyn (L.) is vogelgriep (H5) vastgesteld.

 

Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen gaat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) het bedrijf ruimen. Het gaat om ongeveer 24.000 dieren. Binnen een straal van 1 kilometer rond het besmette bedrijf worden twee kalkoenenbedrijven preventief geruimd. Dit maakte het ministerie van LNV maandagavond bekend.

De besmetting in Ysselsteyn is de negende vogelgriepbesmetting bij een commercieel pluimveebedrijf sinds de eerste eind oktober in Zeewolde. In totaal zijn vanwege vogelgriep ruim een half miljoen stuks pluimvee geruimd, waaronder ruim 53.000 preventief.

Twee bedrijven preventief geruimd

In een straal van 1 kilometer rond het bedrijf liggen zes andere pluimveebedrijven, waaronder de twee van dezelfde eigenaar. Omdat bij deze twee bedrijven zowel sprake is van risicovol contact – personeel van het besmette bedrijf was ook werkzaam op deze twee bedrijven – als een beperkte afstand tot het besmette bedrijf, is de kans op besmetting van deze twee bedrijven reëel en worden deze preventief geruimd. Het gaat in totaal om 40.000 dieren.

De overige vier bedrijven in het 1-kilometergebied hebben geen directe contacten gehad met het besmette bedrijf. “Er is dus geen sprake van een verhoogd risico op besmetting door risicovolle contacten. Bovendien hebben deze bedrijven geen andere, nieuwe bedrijven binnen een straal van 1 kilometer liggen en daarmee geen kans op een olievlekwerking”, schrijft demissionair LNV-minister Schouten in een brief aan de Tweede Kamer. Daarom heeft zij besloten deze vier bedrijven niet preventief te ruimen. Wel worden deze bedrijven intensief gemonitord door de NVWA, waarbij dagelijks informatie en gegevens over de gezondheid van de dieren en de bedrijfsproductie worden doorgegeven. “Hiermee pas ik maatwerk toe, waarbij op een veterinair verantwoorde wijze de vogelgriep wordt bestreden en tegelijkertijd zo min mogelijk dieren worden geruimd.”

In het gebied van 3 kilometer rond het besmette bedrijf liggen 8 pluimveebedrijven, deze worden bemonsterd op vogelgriep. In de 10-kilometerzone rond het besmette bedrijf liggen 69 andere pluimveebedrijven. Voor deze zone geldt per direct het vervoersverbod.

Vervoersverbod

Voor de pluimveebedrijven in het 10-kilometergebied is per direct een vervoersverbod afgekondigd. Dit vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast geldt ook een jachtverbod in dit gebied.

Landelijke maatregelen

Er gelden nog altijd landelijke maatregelen zoals een verbod op het bezoeken van vogelverblijfplaatsen van risicovogels, tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Onder risicovogels vallen gehouden hoenderachtigen (zoals kippen), watervogels en loopvogels.

De landelijke ophok- en afschermplicht is nog onverminderd van kracht. De ophokplicht geldt voor commercieel gehouden vogels, de afschermplicht geldt voor niet-commercieel gehouden risicovogels.

Lees verder onder het kader.

Traceringsonderzoek

In het kader van de besmetting op het bedrijf in Ysselsteyn wordt, zoals gebruikelijk, een traceringsonderzoek gedaan naar risicovolle contacten. De NVWA kijkt in deze onderzoeken of er ‘riskant contact’ heeft plaatsgevonden tussen het besmette bedrijf en andere locaties. Een risicovol contact is bijvoorbeeld wanneer een bezoeker op een besmet bedrijf is geweest, en daarna een ander bedrijf heeft bezocht. Indien nodig worden naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek aanvullende maatregelen genomen.

Vogelgriepgebied Den Ham

De AI-screening van bedrijven in het 3-kilometergebied rond het vleeskuikenbedrijf in Den Ham (Ov.), waar op 17 december vogelgriep is vastgesteld, gaf een negatieve uitslag. Dit betekent dat geen virus is aangetoond op deze bedrijven.

De afvoer van consumptie-eieren uit het 10-kilometergebied Den Ham is, onder voorwaarden, weer mogelijk via vier aangewezen pakstations of twee aangewezen eierverwerkers, via een aangewezen overslaglocatie (tussenstation) in Heino.

De NVWA heeft inmiddels ook slachterijen aangewezen. Dit betekent dat onder voorwaarden en met ontheffingen van de NVWA vleeskuikens afgevoerd kunnen worden.

Voor het verplaatsen van opfok (groot)ouderdieren of opfokleghennen geldt een termijn van twee weken na de laatste uitbraak in het gebied, voordat de NVWA ontheffingen kan verlenen. Ook de afvoer van broedeieren door vermeerderingsbedrijven in het 10-kilometergebied is pas mogelijk twee weken na de bevestiging van de besmetting. Tot die tijd is het mogelijk om broedeieren af te voeren naar de industrie.

Vogelgriepsituatie Europa

In de brief aan de Tweede Kamer, maandag, schrijft demissionair LNV-minister Schouten, dat in diverse landen in Europa vogelgriepbesmettingen worden vastgesteld, zowel bij wilde vogels als bij commerciële pluimveebedrijven. Met name Italië en Polen zijn zwaar getroffen. Ook in onder meer België, Frankrijk, Duitsland, Portugal, Hongarije, Ierland en het Verenigd Koninkrijk worden besmettingen gemeld.

Maandag berichtte brancheorganisatie Avined dat vorige week meerdere uitbraken van hoogpathogene vogelgriep zijn gemeld in Frankrijk; op een kalkoenenbedrijf in het Noorden (dichtbij de Belgische grens), op een eendenbedrijf in het Zuiden en een uitbraak bij tientallen pelikanen in een dierentuin in het zuiden van het land.

Ook zijn er H5N1-uitbraken gemeld op pluimveebedrijven in Rusland en Polen.

 

 
 

Inloggen op de ledenportal