Boerderij: Lichte stijging risico oplopen vogelgriep

03-01-2022

Efsa en ECDC hebben het risico op vogelgriep voor mensen in de EU die voor hun werk in aanraking komen met pluimvee verhoogd van ‘laag’ naar ‘laag tot gemiddeld’. Dat schrijven demissionair ministers Schouten en De Jonge in een brief aan de Tweede Kamer.

De European Food Safety Authority (Efsa) en het European Centre for Disease Control (ECDC) schrijven in hun rapport van 21 december dat ook het risico op vogelgriep bij het algemene publiek is toegenomen. Ze achten dit risico niet langer ‘zeer laag’, maar ‘laag’.

Beide ministers geven aan dat het kabinet het risico van het overslaan van vogelgriep naar de mens zeer serieus neemt. “De risicobeoordeling is gebaseerd op de kans op besmetting en de ernst van het verloop van een besmetting bij de mens. De bevindingen uit het rapport zijn signalen die we serieus nemen. Tegelijkertijd wordt opgemerkt dat er een hoge mate van onzekerheid is vanwege de grote diversiteit en mutaties in circulerende vogelgriepvirussen in wilde vogels.”

Virusremmers
De NVWA informeert de GGD welke personen, zoals pluimveehouders en dierenartsen, intensief contact hebben gehad met mogelijk besmette dieren. De GGD biedt hun virusremmers aan en informeert over de risico’s en wat ze kunnen doen bij klachten. Personeel dat door de NVWA wordt ingezet bij de bestrijding, zoals ruimingsploegen, krijgen jaarlijks het influenza-seizoensvaccin aangeboden. Daarnaast krijgen zij preventieve antivirale medicatie en moeten zij strikte bioveiligheidsprotocollen volgen en gebruik maken van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Vos
De bewindslieden maakten bekend dat begin december in de gemeente Oosterhout (N-B) een vos werd die afwijkend gedrag vertoonde. Onderzoek door Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) toonde aan dat de vos besmet was met vogelgriep, serotype H5N1. Uit een analyse van het RIVM bleek dat de samenstelling van het virus heel erg lijkt op het virus dat bij wilde vogels en pluimvee is gevonden in 2020-‘21. “Het in de vos aangetroffen virus blijkt zich beter te hebben aangepast aan zijn gastheer, maar er zijn geen directe veranderingen geconstateerd die wijzen op een mogelijke transmissie naar de mens”, aldus de bewindslieden. In mei 2021 was bij vossen in Groningen ook al vogelgriep geconstateerd.

Schouten en De Jonge gingen in de Voortgangsbrief versterking zoönosenbeleid ook in op de lessen geleerd van de Q-koortscrisis en hoe die in de praktijk werden gebracht toen nertsen besmet bleken met Covid-19.

 
 

Inloggen op de ledenportal