Boerderij: Pluimveebedrijf in Bentelo getroffen door vogelgriep

04-01-2022

Er wordt nog niet geruimd omdat niet duidelijk is of het om de hoog- of laagpathogene variant gaat.

Bij legkippen op een pluimveebedrijf in Bentelo (Ov.) is vogelgriep vastgesteld. Er wordt nog niet geruimd omdat niet duidelijk is of het om de hoog- of laagpathogene variant gaat. Uit voorzorg is een vervoersverbod ingesteld in de 10 kilometer-zone rondom het bedrijf. Maandag werd wel geruimd bij twee vleeskuikenbedrijven in Blija (Fr.).

Uit de verschijnselen bij de legkippen in Bentelo is niet op te maken om welke vorm het gaat. De uitslag van onderzoek volgt woensdag. Laagpathogene vogelgriep heeft een milder ziekteverloop bij pluimvee en is bovendien minder besmettelijk. In geval van een laagpathogene variant is het op basis van Europese regels niet verplicht om de ziekte te bestrijden.

Aan de hand van de uitslag worden verdere passende maatregelen genomen, meldt het ministerie van LNV. Als uit het onderzoek blijkt dat het wel om de hoogpathogene variant gaat, zal het besmette bedrijf worden geruimd, evenals een bedrijf van dezelfde eigenaar direct naast het besmette bedrijf.

Bemonsterd
In een zone van 1 kilometer rondom het besmette bedrijf liggen vier andere pluimveebedrijven. Eén van deze bedrijven staat leeg. De overige drie bedrijven worden geblokkeerd en bemonsterd op vogelgriep. In het gebied van 3 kilometer rond het besmette bedrijf liggen nog eens vier pluimveebedrijven die eveneens worden bemonsterd op vogelgriep. In de 10 kilometer-zone rond het besmette bedrijf liggen 32 andere pluimveebedrijven. Voor deze zone geldt het vervoersverbod.

 
 

Inloggen op de ledenportal