Pluimveeweb: Minister wil perspectief voor boeren: 'Met goede verdienmodellen en waardering'

10-01-2022
Henk Staghouwer en Christianne van der Wal-Zeggelink zijn maandag officieel begonnen op het ministerie van Landbouw, Natuur- en Voedselkwaliteit (LNV). Staghouwer wil als minister van LNV toekomstperspectief voor boeren creëren 'met goede verdienmodellen, een sterkere positie en met meer waardering'. Van der Wal heeft de ambitie om als minister voor Natuur en Stikstof 'per gebied' aan de slag te gaan om te zorgen dat de stikstofuitstoot in 2030 gehalveerd is.

Bijna een jaar na de val van het derde kabinet van Rutte, vond maandag de afsluiting van de langste kabinetsformatie ooit plaats. Zo werden in de ochtend alle nieuwe bewindspersonen beëdigd door Koning Willem-Alexander en daarna werd de traditionele bordesfoto gemaakt bij het Paleis Noordeinde. In de middag vond de overdracht op het ministerie plaats. Voormalig bewindsvrouw Carola Schouten nam daar tevens afscheid van het ministerie van LNV. Zij gaat in het nieuwe kabinet aan de slag als minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen. Tevens is ze viceminister-president.

Henk Staghouwer is verantwoordelijk voor de dossiers landbouw, tuinbouw, visserij, voedselkwaliteit, dierenwelzijn en diergezondheid (DGF), kwekersrecht en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Hij spreekt in zijn ambitiestuk de waardering uit voor de Nederlandse land-en tuinbouw en visserij. Zo zag Staghouwer de afgelopen jaren de onzekerheid groeien over het toekomstperspectief voor boeren, terwijl ook de natuur en biodiversiteit steeds meer onder druk zijn komen te staan.

Als kersverse minister wil hij een bijdrage leveren aan het herstellen van die balans. „Ik vind het belangrijk dat (jonge) boeren, tuinders, vissers en hun gezinnen weten waar zij aan toe zijn, met goede verdienmodellen, een sterkere positie en met meer waardering. Daarin staan zij niet alleen. Ik zie het als een duidelijke opdracht om samen met marktpartijen (van banken, toeleveranciers, verwerkende industrie en aanbieders van voedsel, zoals de retail en supermarkten) en maatschappelijke organisaties afspraken te maken. Ook zij hebben, niet als iedere inwoner van ons land een verantwoordelijkheid in de verduurzaming van de landbouw en herstel van de balans en de natuur."

Staghouwer was hiervoor gedeputeerde in Groningen en had onder andere landbouw in zijn portefeuille.

Minister voor Natuur en Stikstof

Christianne van der Wal is beëdigd als nieuwe minister voor Natuur en Stikstof. Zij is verantwoordelijk voor natuur en biodiversiteit, de integrale aanpak stikstof, het Nationaal Programma Landelijk Gebied, het transitiefonds ten behoeve van stikstof en natuur, Staatsbosbeheer en het Bureau beheer landbouwgronden.

In haar ambitiestuk schrijft ze dat Nederland de afgelopen jaren het landschap heeft aangepast aan de uitdagingen van de tijd. De komende jaren staan we volgens haar opnieuw voor zo'n uitdaging.

Van der Wal wil de natuur versterken en investeren in toekomstbestendige landbouw zodat de stikstofuitstoot in 2030 gehalveerd is. „Als minister voor Natuur en Stikstof sta ik voor deze opdracht. Dat doen we door per gebied aan de slag te gaan, immers het ene gebied is het andere niet. Hierbij vraag ik een bijdrage van alle sectoren. Van de landbouw, tot de bouw, de industrie en mobiliteit. We moeten met elkaar in gesprek om te kijken wat de mogelijkheden zijn, binnen de gestelde doelen en schaarse lokale ruimte."

Van der Wal was tot de benoeming gedeputeerde in de provincie Gelderland. In haar portefeuille had ze economische zaken en innovatie, mobiliteit en luchtvaart.

LTO doet oproep

LTO Nederland roept minister Staghouwer (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) op om de komende jaren mét de sector aan de slag te gaan. Bij het vervullen van de eervolle, uitdagende en belangrijke verantwoordelijkheid die de bewindspersonen hebben gekregen is steun in het veld onontbeerlijk. „We staan aan de vooravond van een ongekend grote transitie in de inrichting van ons land. Het coalitieakkoord heeft hier een duidelijke koers ingezet, die op punten evenwel vragen en behoefte aan nadere duiding oproept. Om die transitie tot een succes te maken zijn draagvlak en onderling vertrouwen sleutelwoorden,” zeggen LTO-voorzitter Sjaak van der Tak en algemeen directeur Hans Van den Heuvel.

LTO staat voor de boeren, tuinders, kwekers en telers die vooruit willen met realistische en toekomstgerichte oplossingen. Oplossingen die ruimte bieden voor uw ondernemerschap, en bijdragen aan het verdienvermogen, stikstofreductie, weerbare teelten, goede waterkwaliteit, klimaat, dierengezondheid en bodemkwaliteit. Van der Tak en Van den Heuvel: „LTO durft verantwoordelijkheid te nemen; dat vragen leden van ons. Dat doen we meestal in partnerschap met andere organisaties – niet alleen bij stikstof, maar ook op het gebied van bijvoorbeeld gewasbescherming, sociaaleconomisch beleid, klimaat, waterkwaliteit en vele andere dossiers die de toekomst van onze sector en ons land vormgeven. Ik roep u dringend op om de komende vier jaar stappen mét de sector te maken.”

Lees de hele reactie van LTO Nederland op haar website.

 
 

Inloggen op de ledenportal