Pluimveeweb: Saldo leghennen klimt uit het dal

19-01-2022
Leghennenhouders laten het dal in het saldo achter zich, maar zijn nog niet uit de zorgen. In november steeg het saldo naar 14.300 euro. Dat is 3.700 euro hoger dan in november vorig jaar doordat de opbrengsten sterker stegen dan de voerkosten. Het saldo ligt daarmee nog de helft lager dan het langjarig gemiddelde. De resultaten zijn berekend voor een bedrijf met 55.000 scharrelhennen.

De leghennenhouderij kampt met steeds hogere voerkosten (12.700 euro). Dat is 24 procent hoger dan in november vorig jaar en het hoogst sinds 2013. De voerprijzen stegen vanaf oktober 2020 door hogere prijzen van de veevoergrondstoffen.

De opbrengsten waren in november 17.600 euro hoger dan in dezelfde maand vorig jaar. De prijs van scharreleieren lag in november 20 procent boven het niveau van vorig jaar, maar wel iets onder het langjarig gemiddelde 2011-2020. Vergeleken met vorig jaar zijn de opbrengsten sterker gestegen dan de voerkosten waardoor het saldo in november uitkwam op 14.300 euro.

De eiermarkt is ook in 2021 beïnvloed door de uitbraak van Covid-19 en de maatregelen om de coronapandemie te bestrijden. De versoepelingen van de coronaregels en ruimere openingstijden van de horeca in juni zorgden aanvankelijk voor een positief sentiment op de eiermarkt. Maar in de zomer zakten de eierprijzen traditioneel door de lagere consumptie. De verkopen via de retail daalden, waardoor steeds meer eieren naar de verwerkende industrie gingen. In het derde kwartaal is de markt gedraaid. Tijdens de coronamaatregelen stegen de winkelverkopen sterk en was de vraag door horeca, foodservice en festivals veel kleiner. Toen de gebruikelijke verhoudingen op de afzetmarkten terugkeerden, zijn de gewone eieren voor de industrie belangrijker geworden. Vooral de kooieieren zijn schaars. Door ruimingen van pluimvee vanwege vogelgriep in Polen zijn de eiervoorraden daar flink geslonken en kwamen minder kooieieren naar Nederland. Oekraïne exporteert ook minder eieren naar de EU-markt. Ook wereldwijd worden er minder leghennen gehouden, wat gunstig was voor de prijsvorming van eieren in het najaar.

Voortschrijdend saldo ligt ver onder het langjarig gemiddelde

Het voortschrijdend jaarsaldo lag in november 84.000 euro per bedrijf onder het langjarig gemiddelde. In juli 2020 lag het voortschrijdend jaarsaldo op een hoog niveau, maar dit daalde daarna snel door lagere opbrengsten en hogere voerkosten. In november lag het voortschrijdend jaarsaldo 1,53 euro onder het langjarig gemiddelde van 4,14 euro per leghen per jaar.

Kijk voor meer informatie, staafdiagrammen en grafieken op de website Agrimatie van Wageningen Economic Research.

 
 

Inloggen op de ledenportal