Pluimveeweb: '16-weken termijn bij ophokplicht achterhaald'

24-01-2022
LTO/NOP wil af van de 16-weken termijn voor vrije uitloop eieren bij een ophokplicht voor pluimvee. Vanwege de ophokplicht per 26 oktober moeten eieren afkomstig van vrije uitloop hennen vanaf 16 februari als scharrelei gestempeld worden. Dan verloopt de 16 weken termijn die als standaard in Europese regels is vastgelegd.

Volgens de vakgroep Pluimveehouderij van LTO/NOP zijn er de afgelopen maanden diverse acties ondernomen die het rechtvaardigheden dat de ophokplicht van 16 weken verdwijnt. Die acties zijn door LTO/NOP in samenwerking met andere brancheorganisaties gedaan.

Continu afstemming

Er is vanaf voorjaar 2021 voortdurend afstemming met Anevei en EUWEP, respectievelijk de Nederlandse en Europese organisatie voor de eierhandel’, aldus de vakgroep Pluimveehouderij. ‘We bepleiten nadrukkelijk een aanpassing van de Europese normen en gelijkschakeling aan de biologische verordening.’

Derogatie

Omdat de Europese Commissie de regels voor dit jaar volgens de vakgroep niet lijkt te willen aanpassen, gaat EUWEP nu met ondersteuning van LTO/NOP bij de EU pleiten voor een derogatie van de 16 weken termijn. ‘Daarmee wordt geprobeerd dit EU-voorschrift dit jaar niet van toepassing te laten zijn, door dit als een calamiteit te zien vanwege de grote impact hiervan op de productie en afzet van eieren. Dit vooruitlopend op de hiervoor beschreven gewenste aanpassing van de EU handelsnormen.’

Andere benadering

De vakgroep vervolgt: ‘In het verlengde van inspanningen in eerdere jaren is in Brussel bij onze Europese boerenorganisatie COPA-COGECA gepleit voor een andere benadering en aansluiting bij de wijze waarmee hier in de biologische sector wordt omgegaan.’ Dat wil zeggen: die termijn van 16 weken niet laten gelden als er sprake is van een door de nationale overheid afgekondigde ophokplicht. ‘Dit is vorig jaar door LTO/NOP ook ingebracht bij de herziening van de Europese handelsnormen, waarin die 16 weken geregeld is.’

Op één lijn

‘Het is lastig om alle collega organisaties in Europa binnen COPA-COGECA, de Europese koepel van landbouworganisaties en -coöperaties waar ook LTO Nederland lid van is, op één lijn te krijgen, omdat niet iedereen ervan overtuigd is dat deze aanpassing nodig is’, aldus de vakgroep. ‘Wij blijven aandringen op verdere aanpassing van dit voorschrift. De afgelopen jaren bleek de Europese Commissie slechts bereid tot aanpassing van de termijn van 12 naar 16 weken.’

Regionaal afpellen

Met de ervaringen van vorig seizoen is vanaf de zomer 2021 bij LNV gepleit voor het regionaal afpellen van een ophokplicht. ‘De dreiging vanuit de natuur is helaas nog steeds te hoog om op dit moment voor (regionale) opheffing van de ophokplicht te pleiten. Dat achten wij niet verantwoord’, stelt de vakgroep Pluimveehouderij. ‘Er wordt nagedacht aan de hand van welke criteria je de ophokplicht regionaal kunt opheffen. Dat is ondertussen wel lastiger geworden nu uitbraken verspreid over het hele land plaatsvonden.’

2 sterren

‘Er is gesproken met de Dierenbescherming om de 2 sterren van BLK op de doosjes te behouden, zoals wij én de retailers willen’, vervolgt de vakgroep. ‘Helaas was het laatste bericht van Dierenbescherming erg teleurstellend: ze wilden daarin niet meegaan en vinden dat de 2 sterren niet op het doosje kunnen blijven staan. Voor een volgend seizoen gaan we hierover weer het gesprek aan voor heroverwegen en aanpassing van deze lijn.’

Contact retail

Er zijn volgens de vakgroep rechtstreekse contacten met de grootste Nederlandse retailers geweest om te zorgen dat zij na afloop van de 16 weken het ‘solidariteitsei’ in de schappen houden, met behoud van de prijs voor de pluimveehouder. ‘Dat wil zeggen bij voorkeur de verpakkingen ongewijzigd laten, met de juiste tekst erop. De retailers met wie wij spraken hebben aangegeven dat te doen en de ‘vrije-uitloop inkoopprijs’ te blijven betalen aan hun leveranciers.’

Tekst: 

 
 

Inloggen op de ledenportal