Pluimveeweb: Vogelgriep bij vleeskuikenbedrijf in Willemstad

24-01-2022
Bij vleeskuikens op een vleeskuikenbedrijf in Willemstad (gemeente Moerdijk, NB)) is vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep.

Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 46.000 dieren op het betreffende bedrijf geruimd. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

In het gebied van één kilometer rond het besmette bedrijf in Willemstad liggen geen andere pluimveebedrijven. In de driekilometer-zone rondom het besmette bedrijf liggen drie andere pluimveebedrijven, deze worden bemonsterd op vogelgriep. In de tienkilometerzone rond dit bedrijf liggen zeven andere pluimveebedrijven. Voor deze zone geldt per direct een vervoersverbod.

Vervoersverbod

Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast geldt ook een jachtverbod in dit gebied.

In het kader van de besmetting op het bedrijf in Willemstad wordt, zoals gebruikelijk, een traceringsonderzoek gedaan naar risicovolle contacten. De NVWA kijkt in deze onderzoeken of er ‘riskant contact’ heeft plaatsgevonden tussen het besmette bedrijf en andere locaties.

Updates

Een risicovol contact is bijvoorbeeld wanneer een bezoeker op een besmet bedrijf is geweest, en daarna een ander bedrijf heeft bezocht. Indien nodig worden naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek aanvullende maatregelen genomen. Deze eventuele aanvullende maatregelen worden via een update van het ministerie van LNV gemeld.

Bekijk hier de Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Willemstad 2022 en hier de kaart van het 3 kilometergebied rondom de uitbraak in Willemstad en hier de kaart van het 10 kilometergebied rondom de vogelgriepuitbraak in Willemstad.

 
 

Inloggen op de ledenportal