Pluimveeweb: Vogelgriep bij vleeskuikenbedrijf in Grootschermer

24-01-2022
Bij vleeskuikens op een vleeskuikenbedrijf in Grootschermer in de gemeente Alkmaar is H5 vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoog pathogene variant van de vogelgriep.

Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 170.000 dieren op het betreffende bedrijf geruimd. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

In het gebied van 1 kilometer rond het besmette bedrijf in Grootschermer ligt één ander bedrijf, een zorgboerderij met pluimvee. Dit bedrijf wordt geblokkeerd, bemonsterd op vogelgriep en dagelijks intensief gemonitord op onder andere de gezondheid van de dieren.

In de 3 kilometer zone rondom het besmette bedrijf liggen geen andere bedrijven, in de 10 kilometer zone rond het besmette bedrijf ligt 1 ander pluimveebedrijf. Voor deze zone geldt per direct een vervoersverbod.

Risicovolle contacten

In het kader van de besmetting op het bedrijf in Grootschermer wordt, zoals gebruikelijk, een traceringsonderzoek gedaan naar risicovolle contacten. De NVWA kijkt in deze onderzoeken of er ‘riskant contact’ heeft plaatsgevonden tussen het besmette bedrijf en andere locaties.

Een risicovol contact is bijvoorbeeld wanneer een bezoeker op een besmet bedrijf is geweest, en daarna een ander bedrijf heeft bezocht. Indien nodig worden naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek aanvullende maatregelen genomen.

Bekijk hier de Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Grootschermer 2022 en hier de kaart van het 3 kilometergebied in Grootschermer en hier de kaart van het 10 kilometergebied in Grootschermer.

 
 
 

Inloggen op de ledenportal