NieuweOogst: Antibioticagebruik pluimvee daalt in 2021

27-01-2022

n vrijwel alle pluimveesectoren is het antibioticagebruik in 2021 verder gedaald. Bij de vleeskuikens nam het gebruik ten opzichte van 2009 af met liefst 81 procent. Ook gebruiken pluimveehouders steeds minder derdekeuzemiddelen.

In 2021 daalde het antibioticagebruik bij de vleeskuikens met 26 procent ten opzichte van 2020. Zowel bij traaggroeiende als bij reguliere vleeskuikens nam het gebruik af.

Het gebruik van tweede- en derdekeuzemiddelen daalde ook bij beide typen vleeskuikens. Als derde keuze worden sporadisch fluoroquinolonen ingezet en geen derde of vierde keuze cefalosporinen.

Traaggroeiende vleeskuikens komen tot een antibioticagebruik van slechts 1,72 dierdagdoseringen. Gerelateerd aan het al lage gebruik is dat een flinke daling ten opzichte van 2020. Toen was het gebruik heel licht gestegen naar 2,37 DDDAS (dierdagdosering op basis van gemiddeld behandelgewicht).

Laagste gebruik sinds 2014

Bij de reguliere vleeskuikens is het antibioticagebruik in een jaar tijd gedaald van 14,27 naar 11,48 dierdagdoseringen. Het laagste niveau sinds 2014 toen met de DDDAS werd gestart.

Van de traaggroeiende koppels vleeskuikens krijgt 96 procent geen antibiotica. Bij reguliere koppels is dit 73 procent.

Ook bij de voorschakels van de vleeskuikens – de fok- en vermeerderingsdieren en de opfok van deze dieren – zet de alsmaar dalende lijn in het antibioticagebruik door. Bij de fok- en vermeerderingsdieren is de daling zelfs 34 procent ten opzichte van 2020. Dat komt neer op 1,77 DDDAS.

Legsector gebruikt nauwelijks antibiotica

Leghennen krijgen bijna geen antibiotica meer. De licht stijgende lijn in het antibioticagebruik is vorig jaar weer omgebogen. Van een DDDAS van 1,66 in 2020 is het gebruik gedaald naar 1,32 in 2021. Het gebruik van colistine, het enige middel dat goed werkt tegen colibacillose, is met 15 procent gedaald naar 0,89 DDDAS.

De fok- en vermeerderingsdieren van leghennen en opfok van leghennen laten een verdere daling van het al lage antibioticagebruik zien.

Alleen bij de opfok en fok- en vermeerderingsdieren in de legsector was vorig jaar een stijging in het gebruik te zien. Het gaat hier om 22 bedrijven. Dat betekent dat een stijging bij een paar bedrijven flinke invloed heeft op het gemiddelde.

Wisselend beeld kalkoenen

Het effect van weinig bedrijven geldt ook voor de kalkoenen. Na een forse daling in het antibioticagebruik in 2020 met 57 procent steeg het gebruik in 2021 met 44 procent. Een stijging bij enkele van de 39 bedrijven is de oorzaak. Met 12,22 DDDAS is het gebruik flink lager dan de 26,71 DDDAS uit 2016.

Tekst: John Lamers

 
 

Inloggen op de ledenportal