Boerderij: Pluimveesector wil af van 16-wekentermijn

26-01-2022

Redactie

Norbert van der Werff

redacteur

De pluimveesector vraagt in een brief aan minister Staghouwer van LNV of hij zich bij zijn EU-collega’s en bij de Europese Commissie hard wil maken voor opschorting van de 16-wekentermijn.

 

Legpluimveehouders dreigen vanaf binnenkort ernstig te worden gedupeerd door Europese regelgeving over de afwaardering van vrije-uitloopeieren.

Volgens EU-handelsnormen moeten vrije-uitloopeieren na 16 weken ophokplicht worden afgewaardeerd tot scharreleieren. In Nederland is sinds 26 oktober 2021 een ophokplicht van pluimvee en dus loopt op 16 februari de periode van 16 weken af. Dan mogen eieren van de opgehokte vrije-uitloophennen niet meer als vrije-uitloopeieren worden verkocht.

Voorzitter Kees de Jong van de vakgroep voor pluimveehouders van LTO/NOP zegt dat de schade voor pluimveehouders met vrije-uitloopkippen fors kan oplopen. “Tot duizenden, zo niet tienduizenden euro’s per maand. Deze ondernemers hebben grote investeringen gedaan om te voldoen aan de maatschappelijke vraag naar vrije-uitloopeieren. Ze doen hun uiterste best om vogelgriep buiten de staldeuren te houden, maar het mag niet zo zijn dat de 16-wekentermijn hun bedrijf de kop gaat kosten.”

Hogere kostprijs

Hij stelt dat pluimveehouders de hogere kostprijs voor vrije-uitloopeieren moeten terugverdienen door een hogere opbrengstprijs. “Echter, doordat de vrije-uitloopeieren na 16 weken ophokplicht moeten worden afgewaardeerd naar scharreleieren, valt die hogere opbrengstprijs grotendeels weg. Zonder die meerprijs moet gevreesd worden voor het bestaansrecht van vrije-uitloopkippen in Nederland.”

Solidariteits-ei

Diverse Nederlandse retailers hebben aangegeven net als vorig jaar bereid te zijn de afgesproken inkoopprijs te willen blijven betalen aan hun leveranciers, het zogenoemde ‘solidariteits-ei’, maar voor het merendeel van de eieren is dit niet van toepassing, aldus LTO.

De brief aan minister Staghouder is ondertekend door LTO Nederland/NOP, de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) en ketenorganisaties Anevei, CBL en FNLI.

 

 
 

Inloggen op de ledenportal