Boerderij: Vogelgriep bij vleeseenden in Biddinghuizen

31-01-2022

Redactie

Norbert van der Werff

redacteur

Bij eenden op een vleeseendenbedrijf in Biddinghuizen (Fl.) is vogelgriep (H5) vastgesteld.

Het gaat waarschijnlijk om de hoogpathogene variant van de vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 9.700 dieren op het bedrijf geruimd.

In het gebied van één kilometer rond het besmette bedrijf in Biddinghuizen liggen twee andere pluimveebedrijven. Deze bedrijven worden bemonsterd op vogelgriep en dagelijks intensief gemonitord op onder andere de gezondheid van de dieren. In de 3-kilometerzone rondom het besmette bedrijf liggen twee andere pluimveebedrijven die worden bemonsterd op vogelgriep. In de 10-kilometerzone rond dit bedrijf liggen 29 andere pluimveebedrijven. Voor deze zone geldt per direct een vervoersverbod.

Vervoersverbod

In Lelystad, vlakbij Biddinghuizen, was 22 januari al een besmetting bij een leghennenbedrijf vastgesteld en er is toen een vervoersverbod ingesteld in de zone van 10 kilometer rond het getroffen bedrijf.

Daarnaast zijn er nog vervoersverboden van kracht rond Ede (Gld.), Blija (Fr.), Grootschermer (N.-H.), Bentelo (Ov.), Nieuwerbrug (Z.-H.), Willemstad (N.-B.) en het net over de grens met België gelegen Bocholt. De vervoersverboden duren 30 dagen, tenzij in die periode in het gebied nieuwe besmettingen worden vastgesteld.

De zone van het vervoersverbod heeft een straal van 10 kilometer. Omdat er in de Gelderse Vallei zoveel pluimveebedrijven zijn en de impact van vogelgriep zo groot is, is het vervoersverbodgebied voor levend pluimvee rond Ede vele malen groter. Het gaat om compartiment 10 op de dierziektenviewer van RVO.

Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het vervoersverbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte.

Afbeelding: Koos Groenewold en Dierziektenviewer van RVO, bewerking Misset
Afbeelding: Koos Groenewold en Dierziektenviewer van RVO, bewerking Misset
 
 

Inloggen op de ledenportal