Pluimveeweb: Staghouwer wil ophokplicht nog niet afschalen

31-01-2022
Het regionaal opheffen van de ophokplicht is nog niet aan de orde. Het risico op besmetting door wilde watervogels is in heel Nederland nog te hoog. Dat antwoordt minister Staghouwer op vragen van VVD-Kamerlid Thom van Campen.

Van Campen wees op de situatie in Duitsland, waar regionaal de ophokplicht wordt opgeheven. Maar die situatie is niet te vergelijken met die in Nederland, schrijft de minister in een Kamerbrief. „Gezien de variatie in het type besmette bedrijven, de verspreiding van het virus (de uitbraken) over Nederland en de verspreiding van de besmette wilde vogels acht ik het nu niet opportuun nu de ophokplicht regionaal op te heffen.“ Staghouwer signaleert dat er geen eenduidig verspreidingspatroon is in Nederland, en dat er uitbraken zijn geweest op locaties die eerder niet bekend stonden als risicogebied. „Er worden op dit moment grote aantallen besmette wilde vogels in Nederland gevonden“, schrijft de minister. „Een groot deel van Nederland kan worden beschouwd als geschikte overwinterlocatie van wilde (water-)vogels en daarom is het risico door de deskundigengroep dierziekten in heel Nederland als zeer hoog ingeschaald.“

Op het moment dat een nieuwe risico-beoordeling van de deskundigengroep daar aanleiding toe geeft, zou de ophokplicht regionaal kunnen worden afgeschaald, stelt de minister.

'Gebaar retail zou mooi zijn'

Ondertussen komt het einde van de termijn van zestien weken nabij waarop vrije-uitloopkippen kunnen worden opgehokt. Als de ophokplicht half februari nog geldt, zouden boeren hun vrije-uitloopeieren moeten afwaarderen, wat voor sommigen een schadepost van tienduizenden euro’s per week betekent. Maar de minister vindt het veterinair nog niet verantwoord om de ophokplicht op korte termijn in te trekken. „Vorig jaar heeft een deel van de retail overigens besloten om vrije-uitloopeieren voor dezelfde prijs te blijven inkopen als voor de ophokplicht“, schrijft hij. „Ik zou het, gezien de huidige situatie, een mooi gebaar vinden als de retail daar dit jaar weer toe besluit.“

Wachten op een vaccin

Er is, ook in Europa, veel aandacht voor vaccinatie, stelt Staghouwer. „Er is nu echter nog geen vaccin beschikbaar dat werkt tegen de huidige circulerende stammen.“ Volgens de minister is de afgelopen vijftien jaar veel onderzoek gedaan naar vaccins, maar dat heeft volgens hem nog niet geresulteerd in een vaccin dat op grote schaal en tegen alle stammen werkzaam is.

De minister is er wel over in gesprek met de sector, en bereidt op dit moment een proef voor om een nog niet op de markt toegelaten vaccin te testen. Maar het zal nog een paar maanden duren voordat die proef van start kan gaan.

Ook in Europa staat vaccinatie op de agenda. De Europese Commissie onderzoekt hoe de regelgeving kan worden aangepast wanneer een vaccin beschikbaar komt.

 
 

Inloggen op de ledenportal