Pluimveeweb: Vogelgriep op pluimveebedrijf in Vuren; 168.000 kippen worden geruimd

01-02-2022
In Vuren (GD) is op een pluimveebedrijf vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 168.000 kippen op het leghennenbedrijf geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

In de 1- en 3 kilometer zone rondom het besmette bedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven. In de 10 kilometer zone liggen 14 bedrijven, waarvoor het vervoersverbod per direct geldt. Dat meldt de Rijksoverheid op de eigen website.

Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast gelden aanvullende regels voor de jacht, zo is het in dit gebied onder andere verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren.

Traceringsonderzoek

In het kader van de besmetting op de locatie in Vuren wordt, zoals gebruikelijk, een traceringsonderzoek gedaan naar risicovolle contacten. Indien nodig worden naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek aanvullende maatregelen genomen.

Maatregelen

'Er gelden nog altijd landelijke maatregelen zoals een verbod op het bezoeken van vogelverblijfplaatsen van risicovogels, tenzij dit absoluut noodzakelijk is', benadrukt de Rijksoverheid. 'Onder risicovogels vallen gehouden hoenderachtigen (zoals kippen), watervogels en loopvogels.'

Ook de landelijke ophok- en afschermplicht is nog onverminderd van kracht, schrijft het mjinisterie van LNV. 'De ophokplicht geldt voor commercieel gehouden vogels, deze worden naar binnen gebracht (behalve fazanten en loopvogels). Voor niet-commercieel gehouden risicovogels (hoenderachtigen/kippen, (sier)watervogels en loopvogels), bijvoorbeeld in dierentuinen, kinderboerderijen en van eigenaren van vogels en kippen, en voor commercieel gehouden fazanten, sierwatervogels en loopvogels, geldt een afschermplicht.'

Deze kaart toont het vervoersbeperkingsgebied 10 km in verband met een besmetting vogelgriep op een locatie in Vuren.
Deze kaart toont het vervoersbeperkingsgebied 10 km in verband met een besmetting vogelgriep op een locatie in Vuren. Beeld: Rijksoverheid

Beeld: Gerard Burgers

Bron: Rijksoverheid

 
 

Inloggen op de ledenportal