Pluimveeweb: Vogelgriep op eendenbedrijf in Hierden

03-02-2022
Op een eendenbedrijf in het Gelderse Hierden is vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep.

Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 15.000 eenden op het pluimveebedrijf geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

In het gebied van 1 kilometer rond het besmette bedrijf in Hierden liggen 3 andere pluimveebedrijven. Deze bedrijven hebben geen directe contacten gehad met het besmette bedrijf. De bedrijven worden geblokkeerd, bemonsterd op vogelgriep en dagelijks intensief gemonitord op onder andere de gezondheid van de dieren. In de 3 kilometer zone rondom het besmette bedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven. In de 10 kilometer zone liggen 21 bedrijven, waarvoor het vervoersverbod per direct geldt.

Vervoersverbod

Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast gelden aanvullende regels voor de jacht, zo is het in dit gebied onder andere verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren.

Bekijk hier de Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Hierden 2022 en hier de kaart van het 3 kilometergebied in Hierden en hier de kaart van het 10 kilometergebied in Hierden.

 
 

Inloggen op de ledenportal