Pluimveeweb: Europarlementsleden breken lans voor het vrije-uitloopei

04-02-2022
De Europarlementsleden Annie Schreijer-Pierik (CDA), Bert-Jan Ruissen (SGP), Jan Huitema (VVD) en Tom Vandenkendelaere (CD&V, Vlaanderen) luiden de noodklok over de knellende 16 wekennorm en roepen in gezamenlijke schriftelijke spoedvragen de Europese Commissie op tot aanpassing.

Volgens Europese handelsnormen mogen eieren van hennen met vrije uitloop slechts als 'eieren van hennen met vrije uitloop' in de handel worden gebracht als de toegang van de leghennen tot hun uitloop in de openlucht niet langer dan 16 weken is beperkt. Vanwege Europese en nationale regelgeving ter bestrijding van uitbraken van de vogelgriep zit pluimvee nu echter al maandenlang opgehokt.

Einde niet in zicht

Vorig jaar zaten leghennen in Nederland meer dan 33 weken opgehokt, waardoor de vrije-uitloopeieren afgewaardeerd moesten worden tot gewoon 'scharrelei' met een lagere opbrengstprijs. Overschrijding dreigt nu opnieuw in het huidige vogelgriepseizoen 2021-2022: in Nederland geldt al sinds 26 oktober (in België vanaf 15 november) een landelijke ophokplicht en het einde lijkt nog niet in zicht.

„Door vast te blijven houden aan de huidige handelsnormen voor vrije-uitloopeieren komt het voortbestaan van de gangbare leghennensector met vrije uitloop in een groot deel van Europa in het geding. De Commissie moet echt doorpakken en de handelsnormen aanpassen aangezien aviaire influenza zich op het Europese continent inmiddels lijkt te ontwikkelen richting endemische status ten gevolge van de vele besmette rondtrekkende wilde watervogels”, zo waarschuwen de Europarlementsleden.

Oneerlijk

Niet alleen komt zo de levering van vrije-uitloopeieren voor dit marktsegment en de toekomst van het dierenwelzijnsconcept in gevaar, ook dreigt er een overaanbod aan reguliere scharreleieren met negatieve gevolgen voor de opbrengstprijzen van de gehele legpluimveehouderij in het algemeen. De politici wijzen de Commissie er ook op dat sommige lidstaten en regio’s de normen in het verleden omzeilden door de ophokplicht korte tijd te onderbreken en deze vervolgens weer hervatten. „Dit is onwenselijk en risicovol in deze vogelgriepsituatie en zorgt bovendien voor een oneerlijk en ongelijk speelveld op de ééngemaakte EU-eiermarkt.”

 
 

Inloggen op de ledenportal