Boerderij: Leghennen in Woltersum getroffen door vogelgriep

15-02-2022

Redactie

Norbert van der Werff

redacteur

Op een leghennenbedrijf in Woltersum (Gr.) is vogelgriep vastgesteld.

Volgens het ministerie van LNV gaat het waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. De NVWA ruimt de circa 53.000 kippen op het pluimveebedrijf om verspreiding van het virus te voorkomen.

In de 1-kilometerzone rondom het besmette bedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven. In de 3-kilometerzone ligt één ander pluimveebedrijf dat wordt bemonsterd op vogelgriep. In de 10-kilometerzone, waar een vervoersverbod van kracht is geworden, liggen 13 bedrijven.

Het is al de 22e keer sinds eind oktober dat er een vogelgriepbesmetting is geconstateerd bij een commercieel pluimveebedrijf. Daarnaast was er vier keer vogelgriep op locaties van hobbyboeren. Het totaal aantal geruimde stuks pluimvee komt daarmee op bijna 1,5 miljoen dieren.

Hoorzitting zoönosen

Donderdag 17 februari is er in de Tweede Kamer een hoorzitting over zoönosen en de huidige vogelgriepsituatie. De hoorzitting vindt plaats ter voorbereiding op het zoönosen-debat met minister Kuipers van VWS en minister Staghouwer van LNV op 24 februari.

 
 

Inloggen op de ledenportal