Pluimveeweb: Vogelgriep op biologisch opfokleghennenbedrijf in Woltersum

24-02-2022
Op een biologisch opfokleghennenbedrijf in Woltersum (GR) is vogelgriep vastgesteld, waarschijnlijk een hoog pathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 50.000 opfokhennen op het bedrijf geruimd.

In de 1 kilometer zone rondom het besmette bedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven. In de 3 kilometer zone rondom het besmette bedrijf ligt het leghennenbedrijf dat op 14 februari vanwege een hoog pathogene vogelgriepbesmetting is geruimd. In de 10 kilometer zone liggen 17 pluimveebedrijven. De 10 kilometer beperkingszone van de huidige uitbraak overlapt deels met de andere 10 kilometer zones die voor twee eerdere uitbraken zijn ingesteld en nog steeds van kracht zijn.

Vervoersverbod

In deze gebieden geldt een vervoersverbod. Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast gelden aanvullende regels voor de jacht, zo is het in dit gebied onder andere verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren.

Bekijk hier de Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Woltersum II 2022 en hier de kaart van het 3 kilometergebied in Woltersum II en hier de kaart van het 10 kilometergebied in Woltersum II.

 
 

Inloggen op de ledenportal