Pluimveeweb: Staghouwer neemt in overleg met sector extra vogelgriepmaatregelen

23-02-2022
Landbouwminister Henk Staghouwer neemt extra maatregelen om vogelgriep op pluimveebedrijven te voorkomen. De vogelgriepuitbraken stapelen zich op, waardoor de roep om maatregelen steeds groter wordt. Staghouwer schrijft in de brief aan de Tweede Kamer dat de sector is betrokken bij de extra maatregelen.

De minister stelt onder meer een verplichte hygiënecheck voor besmette en geruimde bedrijven in. Hoe die check er precies uit komt te zien, wordt later duidelijk. 'Het doel van deze hygiënecheck is dat eventuele belangrijke tekortkomingen in de bioveiligheid eerst verholpen worden voordat houders nieuwe dieren in de stal mogen plaatsen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zal hierop toezien. Deze hygiënecheck komt naast de reeds bestaande verplichte reinigings- en ontsmettingsrondes die een besmet bedrijf moet hebben uitgevoerd voordat er nieuwe dieren in de stal kunnen worden geplaatst', schrijft Staghouwer.

Pilot

De minister komt ook met een proef om op een aantal pluimveebedrijven het bioveleigheidsplan in kaart te brengen. 'Om een bioveiligheidscheck op bedrijven in te voeren, gaan we, als pilot, op een aantal bedrijven de bioveiligheid op het bedrijf door onafhankelijke externe deskundigen in kaart laten brengen. Daarvoor zal als basis gebruikgemaakt worden van de hygiënescan, die de sector reeds ontwikkeld heeft, aangevuld met specifieke punten voor vogelgriep die uit het onderzoek van de Faculteit Diergeneeskunde naar voren komen. Uit de scan volgen bedrijfsspecifieke aanbevelingen die een pluimveehouder kunnen helpen de bioveiligheid te verbeteren.'

Daarnaast zal aan de pluimveehouders die meedoen aan de proef worden gevraagd alle bioveiligheidsmaatregelen vast te leggen in een bioveiligheidsplan. In dit plan wordt beschreven welke maatregelen bezoekers en personeel van het bedrijf bij het betreden van het erf of de stallen en het verlaten van het bedrijf in acht moeten nemen en welke bioveiligheidsvoorzieningen op een bedrijf aanwezig zijn. Ook zal in een planning worden beschreven hoe en wanneer de eventuele tekortkomingen die uit de onafhankelijke hygiënescan blijken, worden opgelost. 'Op basis van de ervaringen en de kennis die in deze pilot worden opgedaan zal nog dit jaar bekeken worden hoe een systeem voor een verplicht bedrijfsspecifiek bioveiligheidsplan in de hele sector ingevoerd kan gaan worden', schrijft Staghouwer.

Vaccinatieproef

Vaccinatie tegen vogelgriep is volgens de minister een belangrijk instrument om de continue vogelgriepdreiging op de langere termijn het hoofd te bieden. Staghouwer: 'In overleg met verschillende onderzoekers wordt op dit moment een vaccinproef onder gecontroleerde omstandigheden in een laboratorium voorbereid. Deze proef wordt uitgevoerd als de toestemming van de Centrale Commissie Dierproeven is afgegeven. Dit proces vergt enige tijd en ik verwacht de eerste resultaten op zijn vroegst deze zomer. Daarnaast ben ik nu met een aantal betrokkenen uit de pluimveesector een traject aan het verkennen om een vaccin te onderzoeken onder veldomstandigheden.'

De minister gaat internationaal pleiten voor het inzetten van een vaccin. 'Ik blijf me zowel nationaal als internationaal waar mogelijk inzetten voor een goede acceptatie van producten van gevaccineerde dieren. Daarbij zal ik blijven uitdragen dat producten van gevaccineerde dieren net zo veilig zijn als van niet-gevaccineerde dieren.'

 
 

Inloggen op de ledenportal