Pluimveeweb: Vogelgriep vastgesteld op vleeskuikenbedrijf Losdorp

28-02-2022
In het Groningse plaatsje Losdorp is maandagochtend op een vleeskuikenbedrijf vogelgriep vastgesteld. De Rijksoverheid meldt dat het waarschijnlijk om een hoogpathogene variant gaat. De circa 37.000 kuikens worden geruimd.

De NVWA voert de ruiming uit. In de 1 kilometer zone rondom het besmette bedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven. In de 3 kilometer zone rondom het besmette bedrijf liggen 3 pluimveebedrijven. Deze bedrijven worden bemonsterd op vogelgriep. In de 10 kilometer-zone liggen 12 pluimveebedrijven, voor deze zone geldt per direct het vervoersverbod. De 10 kilometer beperkingszone van de huidige uitbraak overlapt deels met andere 10 kilometer zones die bij eerdere uitbraken in deze omgeving zijn ingesteld.

Vervoersverbod

Het vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast gelden aanvullende regels voor de jacht, zo is het in dit gebied onder andere verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren.

Losdorp ligt in de gemeente Delfzijl, gisteren werd er al vogelgriep vastgesteld in het Groningse Hellum, zo'n 20 kilometer verderop in de gemeente Midden-Groningen. Bekijk hier de regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Losdorp 2022 en hier de kaart van het 3 kilometer vervoersbeperkingsgebied in Losdorp en hier de kaart van het 10 kilometer vervoersbeperkingsgebied in Losdorp.

 
 

Inloggen op de ledenportal