Pluimveeweb: Vogelgriep op kalkoenbedrijf in Groningse Hellum

27-02-2022
Op een kalkoenbedrijf in het Groningse Hellum is vogelgriep vastgesteld, waarschijnlijk een hoog pathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 16.000 kalkoenen op het bedrijf geruimd.

In de 1 kilometer zone rondom het besmette bedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven. In de 3 kilometer zone rondom het besmette bedrijf liggen 3 pluimveebedrijven. Deze bedrijven worden bemonsterd op vogelgriep. In de 10 kilometer zone liggen 19 pluimveebedrijven, waaronder de twee onlangs besmette en geruimde bedrijven in Woltersum. De 10 kilometer beperkingszone van de huidige uitbraak overlapt deels met de andere 10 kilometer zones die voor twee eerdere uitbraken in Woltersum zijn ingesteld en nog steeds van kracht zijn (zie ook: rvo.nl/dierziektenviewer).

Vervoersverbod

Voor de 10 kilometer zone geldt per direct het vervoersverbod, wat betrekking heeft op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast gelden aanvullende regels voor de jacht, zo is het in dit gebied onder andere verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren.

Bekijk hier de regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Hellum 2022 en hier de kaart van het 3 kilometer vervoersbeperkingsgebied in Hellum en hier de kaart van het 10 kilometer vervoersbeperkingsgebied in Hellum.

 
 

Inloggen op de ledenportal