Boerderij: Ook vogelgriep bij Groningse kalkoenen en vleeskuikens

28-02-2022

Redactie

Norbert van der Werff

redacteur

Opnieuw worden pluimveehouders in de provincie Groningen geconfronteerd met de vogelgriep. Donderdag 24 februari bleek een bedrijf met biologische opfokhennen in Woltersum besmet, zondag 27 februari werd bij een kalkoenbedrijf in Hellum AI vastgesteld. Op maandag 28 februari is een vleeskuikenbedrijf in Losdorp vogelgriep geconstateerd.

in Losdorp moesten 37.000 vleeskuikens worden geruimd. In Hellum werden 16.000 kalkoenen geruimd.

In twee weken tijd is er in het noordoosten van Groningen vijf keer vogelgriep vastgesteld. Eerder bleken kalkoenen in Uithuizen en leghennen in Woltersum al besmet. De 10-kilometerzones waarin een vervoersverbod van kracht is, overlappen elkaar gedeeltelijk, bericht het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

In de 1 kilometerzone rondom de besmette bedrijven in Losdorp en Hellum liggen geen andere pluimveebedrijven. Bij beide bedrijven liggen in de 3 kilometerzone drie andere pluimveebedrijven die zullen worden bemonsterd op vogelgriep. In de 10 kilometerzone rond Losdorp liggen twaalf pluimveebedrijven. Rond Hellum zijn dat er negentien, waaronder de twee onlangs besmette en geruimde bedrijven in Woltersum.

Cluster van besmettingen

Ook in Flevoland en net aan de overkant van de Randmeren in Gelderland was recent een cluster aan besmettingen. Vooralsnog zijn er geen bewijzen van besmettingen van bedrijf tot bedrijf. De Deskundigengroep Dierziekten schreef echter onlangs in een risico-evaluatie dat dat bij de bedrijven in Zeewolde echter niet kan worden uitgesloten, omdat de aangetoonde virussen nauwe verwantschap vertoonden. De Deskundigengroep Dierziekten schat het risico op spreiding tussen bedrijven als ‘matig’ in. De kans daarop neemt toe als meer bedrijven besmet raken en wanneer besmettingen plaatsvinden in pluimveedichte gebieden.

De deskundigen noemden de kans dat een Nederlands pluimveebedrijf wordt besmet vanuit wilde vogels ‘zeer hoog’.

Lees ook: Twee keer in drie maanden vogelgriep op vleeskuikenbedrijf

 

 
 

Inloggen op de ledenportal