Boerderij: Vogelgriepbesmetting in Scharnegoutum

25-02-2022

Redactie

Hans Bijleveld

redacteur pluimveehouderij

In Scharnegoutum (Fr.) is op een kleinschalige houderij met diverse watervogels vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa negentig watervogels op het bedrijf door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) geruimd.

 

In de 1-kilometerzone en in de 3-kilometerzone rondom het besmette bedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven. In de 10-kilometerzone liggen drie pluimveebedrijven waarvoor per direct een vervoersverbod geldt.

Deze besmetting is de achttiende dit jaar, de derde op een kleinschalige houderij. Sinds de vogelgriep in oktober vorig jaar uitbrak in Zeewolde op een bedrijf met leghennen, zijn 29 besmettingen vastgesteld, waarvan vier in Friesland. In totaal zijn inmiddels vanwege die besmettingen 1,436 miljoen stuks pluimvee geruimd. Daarnaast zijn 167.400 stuks pluimvee uit voorzorg geruimd.

Vervoersverbod

Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast gelden aanvullende regels voor de jacht, zo is het in dit gebied onder meer verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren.

Landelijke maatregelen

Er gelden nog altijd landelijke maatregelen, zoals een verbod op het bezoeken van vogelverblijfplaatsen van risicovogels, tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Ook de landelijke ophok- en afschermplicht is nog onverminderd van kracht. Ook is er een verbod ingesteld op het tentoonstellen van pluimvee, watervogels en loopvogels.

Traceringsonderzoek

In het kader van de besmetting op de locatie in Scharnegoutum wordt, zoals gebruikelijk, een traceringsonderzoek gedaan naar risicovolle contacten. Indien nodig worden naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek aanvullende maatregelen genomen.

 

 
 

Inloggen op de ledenportal