Boerderij: ‘Vogelgriep en Europese handelsnormen en wetten’

24-02-2022

Redactie

Annie Schreijer-Pierik

Europarlementariër

Pluimvee zit alwéér lang opgehokt vanwege vogelgriep. Eieren van opgehokte leghennen mogen niet als vrije-uitloopeieren worden verhandeld. Het voortbestaan van de gangbare leghennensector komt in het geding door vast te blijven houden aan de huidige EU-handelsnormen.

Volgens Europese handelsnormen mogen vrije-uitloopeieren slechts als zodanig in de handel worden gebracht als de toegang van de leghennen tot de open lucht niet langer dan 16 weken is beperkt. Vanwege Europese en nationale wetten ter bestrijding van uitbraken van de vogelgriep zit pluimvee inmiddels echter alwéér langer opgehokt. Met collega’s luidde ik daarom enkele weken geleden in Brussel de noodklok en riepen wij in gezamenlijke schriftelijke spoedvragen de Europese Commissie op tot aanpassing van de knellende norm.

Voortbestaan vrije uitloopei in gevaar

Door vast te blijven houden aan de huidige handelsnormen voor vrije-uitloopeieren komt het voortbestaan van de gangbare leghennensector met vrije uitloop in het geding. Niet alleen komen de levering van vrije-uitloopeieren en de toekomst van dit dierenwelzijnsconcept in gevaar, ook dreigt er een overaanbod aan reguliere scharreleieren met negatieve gevolgen voor de opbrengstprijzen van de gehele legpluimveehouderij in het algemeen. De Commissie moet doorpakken en de handelsnormen aanpassen aangezien vogelgriep in Noordwest-Europa ‘een blijvertje’ lijkt te worden door de vele besmette wilde water- en trekvogels.

Dier- en volksgezondheid moeten voorgaan, maar handelsnormen mogen niet ten koste van waardevolle dierenwelzijnsontwikkelingen gaan. Over dierenwelzijnsnormen voor landbouwhuisdieren stemden we afgelopen week ook als Europees Parlement. Ik ben als politica van de normen en waarden, maar voor bepaalde politici lijkt het bij dierenwelzijn meer te gaan om de eigen (vooral emotionele) normen en zoveel mogelijk wetten zonder wetenschappelijke onderbouwing. Gelukkig was er dit keer wel een nuchtere meerderheid met gezond boerenverstand.

Geen dierenleed importeren en ondertussen onze eigen veehouders kleineren!

Gelijke dierenwelzijnsnormen

Het Parlement wil meer dierenwelzijnsambitie en wil de kooihouderij uitfaseren tijdens een specifiek voor elke diersoort en -leeftijd wetenschappelijk onderbouwde, voldoende langdurige transitie. Maar dan wel met nadrukkelijke aandacht voor diergezondheid (ook van pasgeboren landbouwhuisdieren), klimaat- en milieuvoetafdruk per kilo dierlijk product, investeringsperiodes en verdienmodel.

Bij meer ambitie hoort ook meer aandacht voor gelijke dierenwelzijnsnormen wat betreft importen naar de EU. Geen dierenleed importeren en ondertussen onze eigen veehouders kleineren! De EU-normen voor dierenwelzijn behoren tot de hoogste ter wereld, waarbij Nederland er steeds nog een extra schepje bovenop doet.

Als het misgaat in Europa, komt dat door gebrekkige controle door de nationale autoriteiten in bepaalde EU-landen. Dat willen wij aanpakken. Goed voor de positie van de vooroplopende Nederlandse dierhouderij, goed voor boer en dier!

 
 

Inloggen op de ledenportal