Pluimveeweb: Vogelgriep op vermeerderingsbedrijf in Wageningen

01-03-2022
Op een vermeerderingsbedrijf in Wageningen is vogelgriep vastgesteld, waarschijnlijk een hoog pathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 47.000 kippen op het bedrijf geruimd.

In de 1 en 3 kilometer zone rondom het besmette bedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven. In de 10 kilometer zone liggen 49 pluimveebedrijven, voor deze zone geldt per direct het vervoersverbod.

Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast gelden aanvullende regels voor de jacht, zo is het in dit gebied onder andere verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren.

Bekijk hier de regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Wageningen 2022 en hier de kaart van het 3 kilometer vervoersbeperkingsgebied in Wageningen en hier de kaart van het 10 kilometer vervoersbeperkingsgebied in Wageningen.

 
 

Inloggen op de ledenportal