Pluimveeweb: Vogelgriep op kalkoenbedrijf in Hedel

03-03-2022
In Hedel (GD) is op een kalkoenenbedrijf vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Alle 64.500 dieren op het bedrijf worden geruimd.

In de 1 kilometerzone rondom het besmette bedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven. Binnen de 3 kilometerzone liggen 6 andere pluimveebedrijven, deze worden bemonsterd op vogelgriep. In de 10 kilometerzone liggen nog 10 andere pluimveebedrijven, voor deze zone geldt per direct het vervoersverbod.

Vervoersverbod

Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast gelden aanvullende regels voor de jacht, zo is het in dit gebied onder andere verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren.

Traceringsonderzoek

In het kader van de besmetting op de locatie in Hedel wordt een traceringsonderzoek gedaan naar risicovolle contacten. Dat doet de NVWA standaard bij besmettingen. Indien nodig worden naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek aanvullende maatregelen genomen. Eventuele aanvullende maatregelen worden vermeld op de website van de Rijksoverheid en op de online kanalen van het ministerie van LNV.

Bekijk hier de regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Hedel 2022 en hier de kaart van het 3 kilometergebied in Hedel en hier de kaart van het 10 kilometergebied in Hedel.

Tekst: Sandra Wilgenhof

 
 

Inloggen op de ledenportal