Boerderij: Ook Belgen moeten vrije-uitloopeieren afwaarderen

03-03-2022

Redactie

Norbert van der Werff

redacteur

De Belgische eiersector moet vanaf maandag 7 maart vrije-uitloopeieren afwaarderen.

 

De Belgische kippen zitten dan 16 weken verplicht opgehokt. In Nederland speelt dit probleem al sinds 16 februari.

Vrije-uitloopkippen behoren naar buiten te kunnen. Door de ophokplicht vanwege de vogelgriep is dat niet mogelijk. De eerste 16 weken mogen de eieren van de binnenzittende hennen nog als vrije-uitloopeieren worden verkocht, maar daarna niet meer. Dat kan de pluimveehouder veel geld kosten.

Opschorting

Met name vanuit Nederland wordt er daarom gepleit voor opschorting van de maatregel voor dit seizoen en daarna aanpassing van de handelsnormen. De sector wil dat dezelfde regels gaan gelden als voor eieren van biologische kippen. Die behouden namelijk hun biologische status. Ook minister Staghouwer van LNV heeft zich bij de vergadering van Europese landbouwministers hard gemaakt voor een oplossing.

Tijdelijk opheffen

De Nederlandse Europarlementariërs Annie Schreijer-Pierik, Bert-Jan Ruissen, Jan Huitema en hun Belgische collega Tom Vandenkendelaere hebben de Europese Commissie vorige maand verzocht de handelsnormen aan te passen.

Ook hebben ze erop gewezen dat in bepaalde landen de ophokplicht lokaal en tijdelijk onderbroken wordt, al dan niet door ontheffingen van regionale of nationale autoriteiten. Ze noemen zo’n onderbreking om commerciële redenen onwenselijk vanuit het oogpunt van de verspreiding van vogelgriep en omdat het zorgt voor een ongelijk speelveld op de interne markt. De Europese Commissie heeft nog niet op de vragen gereageerd.

 

 
 

Inloggen op de ledenportal