Pluimveeweb: Opinie: Help je kippen de ophokplicht door

07-03-2022
De dreiging van de vogelgriep en de ophokplicht die daaruit volgt breekt deze winter alle records. Hoewel de kippen binnen een stuk beter beschermd zijn tegen vogelgriep, veroorzaakt het ophokken problemen zoals verenpikken. Hierbij plukken en pikken kippen elkaars veren en dat leidt tot kale plekken, pijn, verwondingen en sterfte. Vaak is stress en verveling hiervan de oorzaak. Wat kun je als pluimveehouder doen om het welzijn van je kippen te verbeteren in tijden van ophokplicht? Onderzoeker Saskia Kliphuis van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht schreef deze opinie:

Luzerne, insecten, of extra graan

Veel pluimveehouders weten al dat verrijking erg belangrijk is. De belangrijkste succesfactor van verrijking is dat dit het natuurlijk gedrag van de kippen bevordert. Het bezig zijn met de verrijking moet dus belonend zijn voor de dieren. Daarnaast moet het natuurlijk ook financieel haalbaar zijn en niet onredelijk veel tijd van de pluimveehouder vragen.

Luzernebalen in de stal of de wintergarten geeft de kippen afleiding en bevordert scharrelgedrag. Datzelfde geldt voor het strooien van insecten. Meelwormen zijn bijvoorbeeld erg voedzaam en geliefd bij kippen. Levende larven mochten al gegeven worden, maar sinds kort zijn ook gedroogde insecten toegestaan. Het strooien van graan geeft ook extra afleiding en mogelijkheid tot scharrelen. Op de lange termijn kan het de moeite waard zijn om te investeren in een automatisch strooisysteem. Deze zijn te koop bij stalinrichters.

Overdekte uitloop

Om kippen voldoende mogelijkheid te geven om op de bodem te kunnen scharrelen en een rijkere leefomgeving te hebben tijdens periodes van ophokplicht, is het waardevol om te kijken naar uitbreiding van het overdekte oppervlak. Een wintergarten is een mooie uitbreiding en vaak al aanwezig. Sommige pluimveehouders hebben een foliekas tegen hun stal aangebouwd. Kassen zijn soms tweedehands te krijgen. Houd hierbij wel rekening met weersomstandigheden, zodat de kas goed bestand is tegen stormschade.

Bent u benieuwd wat nou echt het effect is van verrijking op pikkerij in uw stal? Of wilt u iets anders uitproberen? Mijn collega’s en ik helpen u hier graag bij.

Saskia Kliphuis is onderzoeker aan de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Zij onderzoekt hoe groen licht bij het broeden, en larven als verrijking tijdens de opfok, het welzijn van leghennen kan verbeteren. Dit doet zij samen met pluimveehouders en andere betrokkenen binnen het project PPILOW (Poultry and Pig in Low-input and Organic production systems’ Welfare, www.ppilow.eu). Dank aan Vera Bavinck (Fair Poultry), Monique Bestman (Louis Bolk Instituut) en Mona Giersberg (Universiteit Utrecht) voor hun bijdragen aan dit artikel.

In november vorig jaar verscheen op Pluimveeweb.nl een artikel waarin tips staan voor tijdens de ophokplicht voor pluimveehouders met een mobiele pluimveestal.

Tekst: 

 
 

Inloggen op de ledenportal