Pluimveeweb: Noodkreet NVP aan supermarkten: Eierprijs omhoog of lege schappen

10-03-2022
De Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) heeft deze week een brandbrief verstuurd naar supermarkten en eierhandel dat de eierprijs voor leghennenhouders per direct omhoog moet. „De voerkosten stegen het afgelopen half jaar al anderhalve cent per ei maar zijn door de oorlog in Oekraïne gestegen tot recordhoogte. Door deze onvoorziene situatie moeten de eierprijzen omhoog anders gaan er leghennenbedrijven failliet”, zegt NVP-voorzitter Bart-Jan Oplaat.

„Het bestuur van de NVP verzoekt u met uw leden in overleg te treden over de penibele situatie op de legpluimveebedrijven. Veel NVP leden luiden bij ons de noodklok. De huidige ontwikkelingen inzake vogelgriep met de ophokplicht (verlies uitloop eieren), de oorlog in Oekraïne, de hoge alsmaar stijgende voerkosten, de kwetsbare energiemarkt en de kosten voor OKT tasten de financiële positie aan. Voor een rendabele Nederlandse legpluimveeketen is de prijs van eieren al enige tijd te laag. Dat geldt zowel voor lopende contracten als nieuwe prijsafspraken die worden gemaakt op basis van de huidige NOP notering", schrijft de NVP in de brandbrief aan het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL). Het CBL behartigt de collectieve belangen van de Nederlandse supermarktbranche en foodservicebedrijven.

„De NVP hoopt dat via deze oproep, uw leden meewerken aan het verbeteren van contractprijzen via de eierhandel. Tegelijkertijd doen we dit dringende appèl ook op Anevei en haar leden. Retail, voedingsindustrie en eierhandel zijn immers onmisbaar bij het aanpassen van contractvoorwaarden en het verdisconteren van stijgende productiekosten. De NVP wil graag bruggenbouwer zijn en hoopt met dit schrijven een positieve bijdrage te leveren, in het belang van een toekomstbestendige pluimveeketen - die dagelijks zorgt voor verse, smakelijke, veilige en gezonde eieren."

'Te koop bordjes in de tuin'

De NVP stuurde de brandbrief naar het CBL en Anevei en ook individueel naar supermarkten en pakstations. „Door de oorlog zijn de voerprijzen naar recordhoogte gestegen. Bovendien stijgt de voerprijs waarschijnlijk nog verder. Leghennenhouders houden dit niet vol. Wanneer de uitbetalingsprijzen voor eieren aan leghennenhouders niet omhoog gaan, moeten ze noodgedwongen hun bedrijven sluiten. Dan komt er 'te koop bordjes' in de tuin te staan", waarschuwt Oplaat. „En waar willen Nederlandse supermarkten de eieren dan straks vandaan halen. Uit de Oekraïne? De landen om ons heen zijn namelijk allemaal importerende landen voor eieren."

 
 

Inloggen op de ledenportal