NieuweOogst: Aandeel verboden stoffen in dierlijke producten laag

15-03-2022

Een groot aantal monsters wordt jaarlijks in de Europese Unie onderzocht op residuen van verboden stoffen als antibiotica, groeibevorderaars of hormonen. Volgens een rapport van de Europese autoriteit voor voedselveiligheid (Efsa) is het niveau in 2020 gemiddeld gedaald en op het laagste niveau van de afgelopen elf jaar.

Jaarlijks moeten er volgens de Europese richtlijnen bij 0,05 procent van geslachte dieren monsters worden afgenomen. Voor pluimvee geldt de richtlijn één monster per 200 ton product met een minimum van honderd monsters.

De Efsa meldt dat een aantal verboden stoffen helemaal niet is gevonden. Dat geldt bijvoorbeeld voor stilbenen, een stof met een hormoonwerking. Het groeibevorderende salbutamol is in één rundveemonster aangetroffen. Ook pyrethroïden (insecticiden) en verdovingsmiddelen werden niet gevonden.

Niets in Nederlandse eieren en pluimveevlees
Eieren en pluimveevlees scoren het beste volgens dit onderzoek. Bij de 11.215 monsters van eieren werden slechts 43 afwijkingen gevonden. Bij de 763 monsters uit Nederland werd niet één afwijking geconstateerd.

Van pluimveevlees werden 61.848 monsters onderzocht waarvan 4.109 in Nederland. In Nederland werd in geen enkel monster een afwijking gevonden, in heel Europa waren er slechts 26 afwijkende monsters.

Bij de 18.869 monsters van melk werden 44 afwijkingen gevonden. Van de 1.618 Nederlandse monsters waren er twee (0,001) met een te hoog residu van salicylzuur (pijnstiller).

Zes afwijkingen bij varkensvlees
Van de 155.818 monsters die bij varkens zijn genomen, voldeden er 157, dat is 0,14 procent, niet aan de normen. Van de 7.220 monsters bij varkens in Nederland waren er zes afwijkend (0,08 procent). Twee monsters hadden een te hoog gehalte aan thiouracil, een geneesmiddel in gebruik voor schildklieraandoeningen, één keer werd een te hoog residu van het antibioticum oxytetracycline gevonden, één keer een te hoog residu van het wormmiddel levamisole, één keer een te hoog gehalte aan cadmium en één keer een te hoog gehalte aan kwik.

Bij rundvlees zijn 94.421 monsters onderzocht. Daarbij werden 322 afwijkingen gevonden (0,34 procent). In Nederland zijn 6.392 monsters van rundvlees onderzocht. Daarbij is 42 keer een te hoog gehalte gevonden. Het betrof zestien keer een monster met een te hoog residu aan thiouracil, negentien keer een te hoog cadmiumgehalte, vijf keer een te hoog residu van antibiotica en één keer een te hoog residu van kwik.

 
 

Inloggen op de ledenportal