Boerderij: Vogelgriep bij kleinschalige houderij in Lunteren

21-03-2022

Redactie

Norbert van der Werff

redacteur

Op een kleinschalige houderij in Lunteren (Gld.) is vrijdag 18 maart vogelgriep vastgesteld.

 

Een dierenarts heeft in overleg met de NVWA de circa 100 vogels op de locatie geëuthanaseerd. Het gaat om eenden, ganzen en enkele kippen. Er is een gebied met vervoersbeperkingen ingesteld, maar dat overlapt voor een groot deel met het al eerder ingestelde gebied rond de besmetting op 10 maart in Lunteren.

In de 1-kilometerzone rondom het besmette bedrijf ligt één pluimveebedrijf. Aangezien kleinschalige houderijen een zeer klein risico vormen voor de verspreiding van vogelgriep, zal het bedrijf niet preventief geruimd worden, stelt het ministerie van LNV. Het bedrijf wordt wel geblokkeerd, bemonsterd en intensief gemonitord op onder andere de gezondheid van de dieren. In de 3-kilometer zone rondom de besmette locatie liggen 27 andere pluimveebedrijven. De 12 bedrijven die niet al in een 3-kilometerzone lagen, zijn bemonsterd op vogelgriep.

Meer dieren geruimd

In de 10-kilometerzone, waarvoor het vervoersverbod geldt, liggen nog eens 268 bedrijven. Voor een groot aantal van deze bedrijven gold al een vervoersverbod sinds de besmetting op 10 maart bij een leghenbedrijf. Toen werd besloten drie andere, binnen 1 kilometer gelegen pluimveebedrijven preventief te ruimen. Bij de twee leghenbedrijven en een vleeskuikenouderdierbedrijf werden meer dieren preventief geruimd dat het ministerie van LNV aanvankelijk meldde. Het ministerie heeft de aantallen van 28.500, 26.500 en 2.800 dieren gecorrigeerd naar 46.000, 21.000 en 2.400 dieren.

Bij de screening van de bedrijven in de 3-kilometerzone rond deze uitbraak kwamen geen nieuwe besmettingen aan het licht.

 

 
 

Inloggen op de ledenportal