Pluimveeweb: 'Supermarkten en eierindustrie: compenseer de gestegen kosten'

22-03-2022
„De oorlog in Oekraïne laat zien hoe afhankelijk we zijn van importen van grondstoffen voor zowel humane voeding als veevoer. Dat vraagt om heroverwegingen. Ik roep de hele keten in de sector, inclusief pakstations, verwerkende industrie en supermarkten op om gezamenlijk de pluimveesector overeind te houden zodat de voedselvoorziening gewaarborgd is”, zegt Kees de Jong, voorzitter van de vakgroep Pluimveehouderij LTO/NOP.

De Jong nam 15 maart deel aan het rondetafelgesprek over de oorlog in Oekraïne, de impact op de land- en tuinbouw en de betekenis voor Europees strategisch voedselbeleid. „Kees Huizinga, die al 20 jaar boert in Oekraïne, was via een videoverbinding aanwezig. De boodschap is duidelijk: de oorlog is verschrikkelijk en moet zo snel mogelijk gestopt worden. De gevolgen van de oorlog zijn groot en worden steeds groter. Als boeren daar nu niet kunnen zaaien, is er straks wereldwijd een tekort aan grondstoffen.”

Oproep eierprijs compensatie industrie

De Jong roept eierverwerkers op hun eierprijs te verhogen. „Dat is een redelijk onzichtbare eierstroom, maar ook voor die eieren zijn de kosten gestegen.” De verwerkers hebben een extra schakel: de voedingsindustrie, die op haar beurt de kosten wel of niet doorberekent aan de consument.

De eerste supermarkten, Albert Heijn en Jumbo, verhoogden 14 maart hun eierprijzen na de noodkreet van de belangenbehartigers. „Als pluimveehouders de voerkosten niet meer terug kunnen verdienen, gaan de kippen naar de slacht en ligt de eierproductie stil. Dan raken de eierschappen dus leeg”, zegt vakgroepvoorzitter Kees de Jong. Hij is blij dat al meer supermarkten de pluimveehouders een deel compenseren. „Ik roep de overige supermarkten zowel in binnen- als buitenland op om hun eierprijzen richting pluimveehouder te verhogen zodat de productie op peil kan blijven. Elke schakel in de keten moet zijn verantwoordelijkheid nemen zodat we richting de consument kunnen garanderen dat de schappen gevuld blijven.”

Afhankelijkheid

Afgelopen decennia heeft niemand zich druk gemaakt over de leveringszekerheid en de herkomst van grondstoffen. De situatie is nu anders. Sinds de aanloop naar de oorlog in Oekraïne is de voerprijs met ruim een kwart gestegen. Er is actie nodig om de pluimveeketens overeind te houden, stelt de vakgroepvoorzitter. De oorlog laat volgens hem duidelijk zien hoe afhankelijk we als Nederland zijn. „Waar bakken wij straks onze patat in? Alles houdt verband met elkaar. Laten we met zijn allen ons gezond verstand gebruiken en bijvoorbeeld nog eens kijken of je grond braak moet leggen en of het opfokken van eendagshaantjes van leghennen qua duurzaamheid past in een duurzamere landbouw.”

Voerkosten leghaantjes

De Jong kreeg afgelopen weken berichten met vragen over leghaantjes. „Moeten we leghaantjes met die gigantische inefficiënte voerconversie blijven voeren? Kunnen we dat moreel verantwoorden? Waar zijn we mee bezig? Die discussie voeren we nu natuurlijk ook. Als maatschappij zijn we een bepaalde kant ingegaan, het is goed om sommige zaken opnieuw af te wegen en te beoordelen. Hoe gaan we om met ons landbouwareaal en hoe zetten we de beschikbare grondstoffen in? Kunnen wij het verantwoorden dat we hier leghaantjes voeren en er in een groot deel van de wereld honger is?”

De marktprijzen in de vleessector zijn gestegen en lijken de gestegen kosten te compenseren. Of de stijging voldoende is, zien we over een paar weken. De Jong heeft hier nog geen verontrustende berichten over ontvangen. „Volg als pluimveehouder je voerkosten en bekijk of die in verhouding staan tot de opbrengsten, in welk concept je ook zit.”

Veranderde wereld

De Jong: „De wereld is snel veranderd de afgelopen maand. Natuurlijk zijn we naast crisisoverleg ook druk met de lopende zaken, zoals salmonellaverificatie, vaccineren en natuurlijk de vogelgriep. Dat laatste blijft aandacht vragen van de sector. Pluimveehouders wil ik op het hart drukken om bij elke stap die je in de stal zet, na te denken over hygiëne. Als sector hebben we laten zien dat er ondanks uitbraken in hele pluimveedichte gebieden, er tot nu toe geen versleping heeft plaatsgevonden. Heel goed en laten we dat zo houden, blijf alert.”

Tekst: Monique van Loon

 
 

Inloggen op de ledenportal