Pluimveeweb: 'Pluimveevoerprijs stijgt wekelijks met 1 tot 1,50 euro'

23-03-2022
De komende maand zullen de pluimveemengvoeders wekelijks blijven stijgen met tussen de 1 euro en 1,50 euro per 100 kilogram. Die voorspelling doet ABZ Diervoeding op basis van de actuele noteringen op de grondstoffenmarkt. Voor het derde kwartaal verwacht de mengvoercoöperatie dat de prijzen circa 7 euro hoger zullen zijn dan nu.

Het einde van een verdere prijsstijging van de mengvoerprijzen is nog niet in zicht. Voor het derde kwartaal verwachten de nutritionisten van ABZ Diervoeding voor pluimveevoeders een prijsstijging met circa 7 euro per 100 kilogram ten opzichte van de huidige prijzen. „Voor de komende vier weken in april zullen de veehouders moeten rekenen op een wekelijkse verhoging van de mengvoerprijzen met tussen 1 euro en 1,50 euro per 100 kilogram. Dit betekent eind april een mengvoerprijs die minimaal 4 euro per 100 kilo hoger zal liggen dan nu”, waarschuwt Cor van Dijk, commercieel directeur bij ABZ Diervoeding. De zeer volatiele grondstoffenmarkt is voor ABZ Diervoeding aanleiding om van de twee wekelijkse prijslijsten over te stappen naar een wekelijkse, en met veehouders geen prijsafspraken te maken voor de langere termijn. Over de verdere toekomst wat betreft de grondstoffenmarkt durft Van Dijk geen voorspellingen te doen. „Daartoe is de huidige marktsituatie veel te onzeker en volatiel.” Wat Van Dijk opvalt is dat zijn klanten overwegend gelaten op de actuele situatie reageren. „Een geluk is dat de melk- en vleesprijzen ook stijgen, waardoor ze de rekeningen kunnen blijven betalen”, aldus Van Dijk. ABZ Diervoeding verwacht dat de prijzen voor vlees en eieren zullen stijgen aangezien veehouders in andere landen deze fors gestegen voerprijzen ook voor hun kiezen krijgen. Door de situatie in Oekraïne komt er bovendien steeds minder kippenvlees uit dit land op de Europese markt. Dit lager aanbod zorgt ook voor hogere prijzen.

Zwakkere euro

De hoge grondstoffenprijzen treffen de EU nog harder doordat deze vaak in dollars worden afgerekend. En juist de euro is ten opzichte van de dollar in de afgelopen tijd in waarde gedaald. Zo was een euro een jaar geleden 1,20 dollar waard en momenteel ‘slechts’ 1,085. Een daling van bijna 10 procent. „Het is te hopen dat de euro zich herstelt”, stelt Jeroen Doornhof van ABZ Diervoeding tijdens een webinar over de grondstofprijzen. In maart 2021 stond de olie op 60 dollar, nu een jaar later met 130 dollar een ruime verdubbeling met daarbij ook nog de lagere koers van de euro ten opzichte van de dollar. De aardgasprijs explodeerde tot boven de 300 euro. Het effect van de fors gestegen aardgasprijs is duidelijk terug te zien in de noteringen voor kunstmest. Deze is in krap drie jaar met een factor 4 tot 5 gestegen. Schommelde de prijs in 2019 nog rond de 200 dollar, nu bedraagt deze 900 dollar. Ook de prijzen van eiwitrijke grondstoffen zoals zonnebloem- en raapschroot zijn, net als soja en palmolie, fors gestegen. Het plotselinge tekort aan zonnebloemolie heeft een groot effect op de prijzen van palm- en sojaolie. Zo bedraagt de notering voor palm- en sojaolie momenteel 1.875 euro. De fors gestegen energieprijzen, in combinatie met de lagere koers van de euro, zien we terug in een aanzienlijk gestegen inflatie. Het huidig inflatiepercentage is gelijk aan dat van in de VS, waar de inflatie eerder inzette. Bij ABZ Diervoeding verwachten ze dat er na de energie-inflatie een voedsel-inflatie overheen gaat komen.

Oekraïne

De afgelopen jaren heeft Oekraïne zich ontwikkeld tot een steeds belangrijkere speler op de mondiale graan-, zonnebloem- en maïsmarkt. Op haar vruchtbare gronden realiseert het land steeds hogere opbrengsten. Terecht heeft het land de bijnaam ‘de graanschuur van Europa’. Op dit moment is het probleem dat maïs en tarwe vooral worden geteeld in regio’s waar momenteel volop wordt gevochten. Dit zorgt voor praktische en logistieke problemen. Zo kan niets via schepen het land verlaten. De havens zijn vernield of worden geblokkeerd. De enige export vindt plaats via het spoor. Terwijl in normale tijden het land wekelijks 1 miljoen ton graan exporteert, is dit nu grotendeels stilgevallen. ABZ Diervoeding verwacht een aanzienlijke krimp van het areaal van maïs, zonnebloemen en zomergranen in Oekraïne. De boeren beschikken nu niet over (voldoende) zaaizaden, kunstmest en werknemers. „De vraag is of er op korte termijn nog kan worden gezaaid en vervolgens de komende maanden kan worden geoogst”, stelt Wouter Hazeleger van ABZ Diervoeding. Door de handelsboycot verlaat vanuit Rusland, de grootste tarwe-exporteur, bijna geen graankorrel meer het land. Daarnaast trekken zich steeds meer bedrijven terug uit dit land en is de waarde van de roebel fors gedevalueerd. Ook dit leidt tot een duidelijke krimp van het graanaanbod op de mondiale markt.

Leveringszekerheid

Over de aanvoer van grondstoffen maken de inkopers van ABZ Diervoeding zich voorlopig geen grote zorgen. „Logistiek gezien is Nederland goed geoutilleerd en we hebben een goede munt. Verder beschikken we over grote havens met een directe overlading op binnenschepen. Daarnaast komen er via de weg voergranen uit Duitsland en Frankrijk naar Nederland. En we kunnen eventueel andere aanvoerkanalen zoeken. Bovendien beschikken we over een breed netwerk aan leveranciers en kunnen we de voersamenstelling aanpassen”, stelt Arjan Teunissen. Volgens hem kan het wel voor specifieke producten gaan knellen. „Zoals bijvoorbeeld voor veehouders die hun dieren biologisch of gentech vrij voer verstrekken.” Hij vreest dat ze in arme Afrikaanse en Aziatische landen de pijn van de actuele situatie op de grondstoffenmarkt echt gaan voelen.

Toekomst

De toekomst van de grondstoffenmarkt is moeilijk in te schatten. Een belangrijke factor daarbij is hoe zich de situatie in Oekraïne zich op korte termijn ontwikkelt. Teunissen: „Inmiddels is duidelijk dat de uiteindelijke opbrengsten fors lager zullen uitvallen.” Daarnaast is het in grote delen van de VS, waar volop wintertarwe wordt geteeld, momenteel erg droog. Verder kampen ook grote delen van Noord-Afrika en Spanje met droogte. Frankrijk daarentegen meldt juist goede condities voor de wintertarwe. Naast de ontwikkeling van de wintergranen, hebben nog andere factoren invloed op de markt: de gasprijzen en de daarmee samenhangende kunstmestprijs, de inzaaimogelijkheden van soja op het noordelijk halfrond, de aanwending van mais als brandstof, en de ontwikkeling van de wintergranen.

Tekst: Guus Queisen

 
 

Inloggen op de ledenportal