Pluimveeweb: Zorgen in eierketen over stijgende kosten

28-03-2022
Er zijn zorgen in de eierketen over de stijgende kosten. De Russische invasie in de Oekraïne en de economische sancties tegen Rusland en Wit-Rusland leiden tot forse marktverstoringen. Olie en gasprijzen zijn in rap tempo tot grote hoogte gestegen en leiden tot hoge energiekosten. De beschikbaarheid van diervoeder grondstoffen komt in de knel en de prijzen van de nog beschikbare producten stijgen ongekend snel. De huidige situatie heeft voor de eierketen tot gevolg dat pluimveehouders geconfronteerd worden met forse kostenstijgingen met name van het voer en eiproductfabrikanten met sterk opgelopen energieprijzen. Hoe deze situatie zich de komende periode gaat ontwikkelen is onzeker, meldt Anevei maandag 28 maart in een persbericht.

De afgesloten contracten, zowel van pluimveehouders met pakstations, als van pakstations en eiproductfabrikanten met hun afnemers, voorzien niet in een dergelijke verandering van marktomstandigheden c.q. kostenstijgingen. Een eerlijke verdeling van de kostenstijgingen in de keten is de uitdaging waar eenieder in de keten nu voor staat.

Toeslag op eierprijs

Een aantal grote supermarktketens in Nederland en Duitsland hebben zich bereid getoond mee te werken aan oplossingen voor de kostenstijgingen door een toeslag op de afgesproken prijs.

Niet alle eieren eindigen op het schap in de supermarkt. Ongeveer één derde van de eieren gaat naar de voedingsmiddelenindustrie. Op dit moment zijn er signalen dat men daar mogelijk ook bereid is om mee te werken aan oplossingen.

Beschikbaarheid van eieren

De onzekerheid over verdere stijging van voerprijzen en de beschikbaarheid van voergrondstoffen leidt ertoe dat pluimveehouders voor de keuze staan om al dan niet nieuwe koppels op te zetten. Dit kan consequenties gaan hebben voor de continuïteit in de beschikbaarheid van eieren. Voor specifieke eiersoorten, zoals biologische eieren, kan dat mogelijk al eerder het geval zijn wegens het niet meer beschikbaar zijn van biologische voergrondstoffen.

Anevei ondersteunt daarom actief alle pogingen die worden ondernomen om oplossingen en alternatieven te zoeken voor de knelpunten die zijn gerezen bij de beschikbaarheid van voergrondstoffen en energie.

Tekst: Tom Schotman

 
 

Inloggen op de ledenportal