Pluimveeweb: Vogelgriep openbaart zich met name door extra uitval in deel van de stal

09-04-2022
Vogelgriep openbaart zich met name door extra uitval in deel van de stal meldt de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD).

In het vierde kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022 werden in totaal 63 bezoeken door specialistenteams van de NVWA uitgevoerd bij pluimveebedrijven in het kader van een verdenking van een infectie met vogelgriep. Bij een deel van deze bedrijven was de PCR-test voor vogelgriep ook positief. Een verhoogde uitval bleek meestal het belangrijkste signaal voor een besmetting.

Bij leggende hennen was geen sprake van een productiedaling in de voorafgaande dagen en was slechts beperkt sprake van een daling van de voer- en wateropname. Aanleiding voor de meldingen was voornamelijk een verhoogde uitval in een specifiek deel van de stal. Bij de sectiebevindingen werden geen specifieke afwijkingen gevonden en betrof het een divers beeld. Vaak was het sectiebeeld ‘negatief’ met soms ergens in een dier lokale bloedingen.

Bij vleeskuikens en kalkoenen was de aanleiding ook vaak een lokaal aanwezige verhoogde uitval, een beperkt aantal ernstig zieke dieren en was het sectiebeeld divers en vaak ‘negatief’. Bij eenden was het de ernstige daling in voer- en wateropname die suggestief was voor de aanwezigheid van het H5N1-virus. In de gevallen dat er sprake was van verhoogde uitval zonder de daling in voeropname, was de uitslag van de PCR-test negatief. Meer details zijn te vinden in Veekijker Nieuws April 2022 op de website van de GD.

Tekst: Tom Schotman

 
 

Inloggen op de ledenportal