Pluimveeweb: 'Kostprijs OKT-ei kan doorstijgen met 6 cent'

12-04-2022
Vanwege de hoge voer- en energieprijzen heeft de Wageningen Universiteit (WUR) enkele scenario's voor de kostprijs van eieren doorgerekend. Volgens de onderzoekers kan de kostprijs voor Ohne Kükentöten-eieren oplopen met 6 cent extra de komende tijd.

'Kortgezegd heeft elke euro voerprijsstijging een effect van circa 0,15 eurocent per ei. Voor OKT (haantjes grootbrengen) dient nog 1,5-2 eurocent per ei extra gerekend te worden en voor gestegen bouwkosten nog eens 0,2 tot 0,4 eurocent per ei. Al met al neigt dit naar een verhoging van 3 à 6 eurocent per ei die een pluimveehouder nodig heeft om toenemende kosten te kunnen compenseren', schrijft de WUR op basis van drie doorberekende scenario's.

Scenario's

In scenario 1 ( op basis van actuele voerprijsniveau) stijgt de kostprijs als gevolg van duurder voer en energie met 1,75 eurocent per ei voor kolonie-eieren, 2,0 cent voor scharreleieren en 2,10 cent voor bruine vrije uitloop eieren. Voor biologische eieren is de stijging 2,25 cent per ei op basis van een voerprijs van € 60/100 kg.

In scenario 2, (voerprijs 45 euro, biologisch 65 euro per 100 kg), stijgt de kostprijs als gevolg van duurder voer en energie met 2,4 cent per ei voor kolonie-eieren, 2,8 cent voor BLK-scharreleieren, 2,9 eurocent per ei voor vrije uitloop eieren en 3,05 eurocent voor biologische eieren.

In scenario 3, als de huidige grondstofprijzen worden doorberekend en de huidige ontwikkeling zich doorzet, stijgt de kostprijs als gevolg van duurder voer (50 euro, biologisch 70 euro) en energie met 3,1 cent per ei voor kolonieeieren, 3,6 cent voor BLK* scharreleieren, 3,5-3,7 cent voor vrije uitloop eieren en voor biologische eieren met 3,9 cent per ei.

Problemen

Volgens de WUR hebben pluimveehouders die contracten hebben afgesloten en het voer inkopen op de vrije markt de grootste problemen. 'Verschillende pluimveehouders kunnen de sterk gestegen kosten niet opvangen. Dit betreft met name de leghenhouders die een contract hebben afgesloten voor de eiprijs, maar voor de voerprijs afhankelijk zijn van de vrije markt. Deze pluimveehouders zien hun sterk gestegen kostprijs niet gecompenseerd door een hogere eiprijs en dreigen in financiële problemen te komen. De retail heeft besloten om bovenop de afgesproken prijs de uitbetaalprijs voor de verkochte eieren met € 0,9 cent te verhogen vanwege de hoge voerkosten. Dit is niet toereikend en wordt niet geheel doorbetaald aan de pluimveehouder', schrijft de WUR.

Lees hier de hele notitie van de WUR.

Tekst: Guus Daamen

 
 

Inloggen op de ledenportal