Pluimveeweb: Europese Commissie: Veehouderij moet onder Richtlijn Industriƫle Emissies vallen

12-04-2022
Grote veehouderijbedrijven moeten zich ook gaan houden aan de Richtlijn Industriële Emissies, de RIE. Dat wil de Europese Commissie bereiken met een voorgestelde aanpassing van deze richtlijn, die de uitstoot van schadelijke stoffen reguleert.

De richtlijn bestaat al sinds 2011 en geldt voor industriële installaties. De Commissie wil de richtlijn nu herzien, zodat er een effectiever vergunningsbeleid komt, en meer ondersteuning voor innovatieve bedrijven en voor investeringen in de circulaire economie. Maar tegelijk wil ze de RIE uitbreiden naar andere sectoren, waaronder de veehouderij. „Met deze nieuwe regels zullen intensieve veehouderijen hun. Bijdrage kunnen leveren aan de verwezenlijking van de Europese Green Deal“, stelde de Europese Commissaris voor Milieu, Virgilius Sinkevicius. „Alleen al door de maatregelen voor de veehouderij zouden de voordelen voor de menselijke gezondheid minstens 5,5 miljard euro per jaar bedragen.“

Op maat gesneden

‘De nieuwe regels zouden geleidelijk van toepassing worden op de 185.000 grootste rundvee-, varkens- en pluimveebedrijven, die samen ongeveer 13 procent van de Europese commerciële landbouwbedrijven vertegenwoordigen“, schrijft de Commissie. Dan gaat het om bedrijven van meer dan 150 grootvee-eenheden (GVE); dan gaat het bijvoorbeeld om bedrijven van meer dan 150 melkkoeien, meer dan 1500 geiten, meer dan 300 zeugen of meer dan 10.000 leghennen.

Samen zouden deze bedrijven verantwoordelijk zijn voor ongeveer 60 procent van de ammoniakemissies en 43 procent van methaanemissies uit de landbouw.

De vergunningsregeling voor landbouwbedrijven zou lichter kunnen zijn dan die voor de industrie, stelt de Commissie, omdat de processen in deze sector eenvoudiger zijn dan die van industriële installaties. De verplichtingen zouden volgens de Commissie op maat gesneden zijn, waarbij rekening wordt gehouden met de omvang van het bedrijf en de veedichtheid.

De nieuwe maatregelen zouden ertoe moeten leiden dat deze bedrijven meer controle hebben op hun methaan- en ammoniak-uitstoot. De Commissie verwacht dat daarmee jaarlijks 265 kiloton methaan en 128 kiloton ammoniak minder wordt uitgestoten.

'Klap in het gezicht'

Copa-Cogeca, de Europese koepel van landbouworganisaties, is fel tegen het plan. „Zoals het nu wordt gepresenteerd, zou deze revisie duizenden familiebedrijven dwingen om te voldoen aan een duur emissie-protocol dat primair is opgezet voor grote bedrijven“, stelt ze. „Het plan is losgekoppeld van de praktijk op het boerenbedrijf en voelt aan als een klap in het gezicht van Europese veehouders.“

De belangenorganisatie vindt de frase van ’13 procent van de landbouwbedrijven’ misleidend. „Het gaat dan bijvoorbeeld om meer dan 90% van de vleeskuikens in Duitsland, of een zelfde percentage van de Franse varkens-, vleesvee- en zuivelproductie“, schrijft ze in een reactie. „De arbitraire grens van 150 GVE toont een gebrek aan besef van de realiteit op het boerenbedrijf.“

Het Commissievoorstel moet nog besproken en goedgekeurd worden in de Raad van Ministers en het Europees Parlement voordat het in werking kan treden.

Grootvee-eenheden    
    GVE
Runderen Jonger dan 1 jaar 0,4
  Tussen 1 en 2 jaar 0,7
  Stier, vanaf 2 jaar 1
  Vaars, vanaf 2 jaar 0,8
  Melkkoeien 1
  Overig rundvee 0,8
Schapen en geiten   0,1
Paarden   0,8
Varkens Biggen minder dan 20 kg 0,027
  Zeugen, vanaf 50 kg 0,5
  Overige varkens 0,3
Pluimvee Vleeskuikens 0,007
  Leghennen 0,014
  Struisvogels 0,35
  Overig pluimvee 0,03
Konijnen   0.02
 
 
 

Inloggen op de ledenportal