Boerderij: Column: ‘Dierenwelzijn pluimvee volop op de agenda’

12-04-2022

Redactie

Ernest Bokkers

beleidsmedewerker LTO/NOP

Met het schrijven van deze column heb ik zo lang mogelijk gewacht, hopende hierin goed nieuws over Oekraïne te kunnen meenemen. Maar helaas: er lijkt op het moment van schrijven nog geen zicht op vrede. Ik kan alleen maar hopen dat dat wel het geval is als u dit leest. Dat zou goed nieuws zijn.

 

Ondertussen gaan veel zaken ‘gewoon’ door. We kunnen niet in de toekomst kijken wat ons allemaal te wachten staat. Maar een blik op agenda’s maakt wel inzichtelijk naar welke onderwerpen de komende tijd aandacht blijft uitgaan.

Welzijn van leghennen en vleeskuikens

Zo staat dierwelzijn de komende twee jaar weer volop op de Europese agenda. Herziening van dierwelzijnswetgeving in brede zin, maar specifiek voor het houden van leghennen en vleeskuikens, en het transport van dieren. Onder dat laatste valt ook het vangen van kippen. Europese minimumnormen voor het houden van kalkoenen zijn aangekondigd en het Europees Parlement nam vorig jaar een resolutie aan voor een verbod op kooisystemen voor onder meer leghennen. Ontwikkelingen waarop we vanuit LTO/NOP én via de Europese boerenorganisatie Copa/Cogeca vanaf het eerste begin onze inbreng leveren.

Hopelijk vormen wetenschappelijke onderbouwingen de basis voor de Europese regels

Nationaal zijn we in gesprek met het ministerie van LNV over waterverstrekking aan vleeskuikenouderdieren, het verstrekken van poetswater aan eenden, het terugdringen van ingrepen bij kalkoenen (snavel) en vermeerderingsdieren (snavels, en achterste tenen bij hanen) en het doden van eendagshaantjes. Een hele waslijst dus, en dan heb ik de omschakeling naar 1 ster Beter Leven-keurmerk vleeskuikens nog niet genoemd.

Geen Nederlandse plussen

Hopelijk gaan emoties niet de boventoon voeren en vormen wetenschappelijke onderbouwingen de basis voor de Europese regels. Daar bovenop geen Nederlandse plussen, want dat schaadt alleen onze sector. Alle extra’s moet aan de markt worden overgelaten, zodat ondernemers zelf kunnen bepalen of ze daar brood in zien.

Pasen staat in het teken van een nieuw begin. Laten we hopen dat de situatie in de wereld spoedig weer normaal is en we snel weer terugkeren naar business as usual.

 
 

Inloggen op de ledenportal