NieuweOogst: Kostprijs ei stijgt 2 tot 6 cent

11-04-2022

Op basis van de huidige, flink gestegen voer- en energieprijzen, is de kostprijs van een ei al gestegen met zo'n 2 cent. Dat heeft Wageningen Livestock Research berekend op verzoek van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en financiële instellingen. Bij een verder doorgaande voerprijsstijging en het berekenen van extra kosten voor het label Ohne Kükentöten kan dat oplopen naar 6 cent.

Wageningen Livestock Research heeft de langetermijnbegrotingen gebruikt als uitgangspunt voor het berekenen van de kostenstijging. Het saldo dat in die begrotingen wordt behaald, was daarbij overigens niet in alle situaties kostendekkend.

Er zijn meerdere scenario's doorgerekend. In scenario 1 (actuele voerprijsniveau) stijgt de kostprijs als gevolg van duurder voer en energie met 1,75 eurocent per ei voor kolonie-eieren, 2 cent voor scharreleieren en 2,1 cent voor bruine vrije-uitloopeieren. Voor biologische eieren is de stijging 2,25 cent per ei op basis van een voerprijs van 60 euro per 100 kilo.

Verdergaande stijging voerprijzen
Een verdergaande stijging van de voerprijzen op de korte termijn is doorgerekend in scenario 2. De kostprijs stijgt dan met 2,4 cent voor kolonie-eieren, 2,8 cent voor 1 ster Beter Leven-scharreleieren, 2,9 eurocent per ei voor vrije-uitloopeieren en 3,05 eurocent voor biologische eieren.

Scenario 3 rekent door wat er gebeurt als de prijsstijging van voer en energie op de lange termijn doorzet. Dan stijgen de kostprijzen per ei 3,6 cent voor kolonie-eieren, 3,6 cent voor Beter Leven-scharreleieren, 3,5 tot 3,7 cent voor vrije-uitloopeieren en voor biologische eieren met 3,9 cent per ei.

Kort gezegd heeft elke euro voerprijsstijging een effect van circa 0,15 eurocent per ei.

Geen eendagshaantjes doden
Bij de productie van eieren onder het label Ohne Kükentöten kan de meerprijs van een opfokhen 3,50 tot 4,00 euro extra worden. Dit betekent dat de eierprijs ruwweg met 1,5 tot 2 cent per ei extra toe moet nemen, uitgaande van 60 procent uitbetaling als tafelei. Pluimveehouders hiervoor nu een bedrag per eerste soort ei dat varieert van 1 eurocent (witte scharreleieren) tot 1,2 eurocent (bruine biologische eieren) cent per ei. De benutting van de eieren ligt bij de eierhandel.

Samen met de gestegen kostprijs door voer en energie neigt dit naar een verhoging van 3 à 6 eurocent per ei die een pluimveehouder nodig heeft om toenemende kosten te kunnen compenseren.

 
 

Inloggen op de ledenportal