WUR: Hogere eierprijs nodig door duur voer

08-04-2022

Als gevolg van de enorm gestegen voerprijzen in 2022 dreigt een liquiditeits-probleem in de legsector. Een kostenstijging van 2 tot 6 cent per ei vraagt om een hogere eierprijs. Waar opbrengsten niet meestijgen met deze kostenverhoging, kunnen legpluimveehouders het voer niet meer betalen en zullen koppels eerder geruimd worden en worden mogelijk geen nieuwe koppels opgezet.

Vanwege de forse stijging van de voerprijzen, die nog niet ten einde is, dreigen legpluimvee-houders in financiële problemen te komen. Dit betreft met name de leghenhouders die een contract hebben afgesloten voor de eierprijs, maar voor de voerprijs afhankelijk zijn van de vrije markt. Deze pluimveehouders zien hun sterk gestegen kostprijs niet gecompenseerd door een hogere eierprijs. De retail heeft besloten om bovenop de afgesproken prijs de uitbetaalprijs voor de verkochte eieren met 0,9 eurocent te verhogen vanwege de hoge voerkosten. Dit is niet toereikend. Een deel van de retail betaalt een solidariteitsprijs voor de in hun keten verkochte vrije uitloop eieren. In de biologische pluimveehouderij speelt nog extra de beperkte beschikbaarheid van biologische grondstoffen. Als gevolg van de 100% eis voor biologische grondstoffen, is hier een groot knelpunt ontstaan.

Wageningen Livestock Research heeft op verzoek van RVO en financiële instellingen enkele scenario’s doorgerekend op basis van de kostenstijging waarmee legpluimveehouders te maken hebben. Behalve duurder voer, spelen ook de gestegen energieprijzen, huisvestingskosten en OKT (leghaantjes grootbrengen of in-ovogeslachtsbepaling) de pluimveehouder parten.

Het 1e scenario geeft weer wat de kostenstijging is op basis van de huidige voerprijzen. Doordat de stijging van de prijs voor grondstoffen voor voer met een na-ijleffect zal worden doorberekend in de voerprijzen van de komende maanden, houden we rekening met scenario’s met hogere voerprijzen. Als de huidige grondstofprijzen volledig worden doorberekend, dan komt scenario 3 met een voerprijs van € 50,- per 100 kg voer en € 70,- voor biologisch voer in beeld.

Tabel 1Scenario’s met kostenstijging eieren in de verschillende houderijsystemen

Omschrijving Kooi/kolonie wit Scharrel (volière) wit Scharrel plus (BL*) Vrije uitloop wit Vrije uitloop bruin Biologisch
Scenario 1 (voerprijs 40,-/60,-) 1,75 1,90 2,05 2,00 2,10 2,25
Scenario 2 (voerprijs 45,-/65,- 2,42 2,65 2,80 2,75 2,90 3,05
Scenario 3 (voerprijs 50,-/70,-) 3,10 3,35 3,60 3,50 3,70 3,90
OKT (zonder kuikendoden) 1,50 1,50 1,90 1,60 1,80 1,90
Extra huisvestingskosten 0,15 0,20 0,25 0,25 0,25 0,40

Op basis van duurder voer en energie is de huidige kostenstijging reeds 2 cent per ei, maar neigt richting 4 cent per ei als scenario 3 bewaarheid wordt. Als daarbij het OKT en gestegen bouwkosten wordt meegenomen, is dit nog eens 1,7 tot 2,3 cent per ei extra.

Notitie 'Korte termijnprognose Leghennen'

Download de onderliggende notitie voor meer inzicht in de berekeningen.

 
 

Inloggen op de ledenportal