Boerderij: Hennen met vogelgriep legden niet minder

12-04-2022

Redactie

Norbert van der Werff

redacteur

Leghennen die positief testten op vogelgriepvirus H5 waren in de voorafgaande dagen niet minder productief. Er was ook slechts beperkt sprake van een voer- en wateropnamedaling.

Dat stelt Royal GD − dat deel uitmaakt van de NVWA-specialistenteams dat pluimveehouderijen bezoekt waar een verdenking is van een vogelgriepbesmetting – op basis van 28 bezoeken in het vierde kwartaal van 2021 en 35 bezoeken in het eerste kwartaal van dit jaar.

Verhoogde uitval

De meldingen van een mogelijke uitbraak van vogelgriep werden voornamelijk gedaan vanwege een verhoogde uitval in een specifiek deel van de stal. In sommige gevallen was er een dier met bloedingen. Ook bij vleeskuikens en bij kalkoenen was de aanleiding voor een melding vaak een lokale verhoogde uitval en een beperkt aantal ernstig zieke dieren.

Volgens Royal GD was er bij van vogelgriep verdachte eenden wel sprake van een ernstige daling in de opname van voer en water. In de gevallen dat er weliswaar een verhoogde uitval was maar geen daling in de voeropname, bleek de testuitslag voor vogelgriep negatief.

Verdenking melden

Pluimveehouders dienen een verdenking van vogelgriep te melden bij hun dierenarts en het meldpunt dierziekten. Dat is verplicht als er bij leghennen, vermeerderingsdieren en vleeskuikens vanaf tien dagen oud verhoogde sterfte is die óf twee opeenvolgende dagen 0,5% is, óf twee opeenvolgende dagen verdrievoudigd is ten opzichte van de gemiddelde sterfte in de voorgaande week. Voor vleeskalkoenen moet dat bij twee opeenvolgende dagen 1% sterfte per koppel per dag. Bij eenden is er een meldplicht als er vanaf de zevende dag na de opzet 0,15% uitval per dag is gedurende twee opeenvolgende dagen óf 0,5% uitval op een dag én een voeropnamedaling van 5%.

 
 

Inloggen op de ledenportal