Boerderij: Vogelgriep vastgesteld bij eendenhouderij in Lunteren

13-04-2022

Redactie

Norbert van der Werff

redacteur

Bij een eendenbedrijf in Lunteren is dinsdag vogelgriep vastgesteld, waarschijnlijk een hoogpathogene variant.

Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 8.500 eenden op het besmette bedrijf geruimd. In de 1-kilometerzone rondom het besmette bedrijf liggen drie andere pluimveebedrijven. Deze bedrijven worden geblokkeerd, bemonsterd en de komende dagen intensief gemonitord op onder andere de gezondheid van de dieren. Binnen de 3-kilometerzone liggen 49 andere pluimveebedrijven die worden bemonsterd. Twee van deze 49 bedrijven uit de 3-kilometerzone die net buiten de 1-kilometerzone vallen, zullen ook intensief gemonitord worden.

Vervoersverbod

In de 10-kilometerzone liggen nog 235 andere pluimveebedrijven. In deze zone geldt per direct een vervoersverbod voor alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte.

Derde besmetting in Lunteren

Het is al de derde besmetting in Lunteren. Op 18 maart werd bij een kleinschalige houderij met zo’n honderd dieren vogelgriep vastgesteld en op 10 maart was dat het geval bij een pluimveehouderij met 40.000 leghennen. Toen werden ook drie nabijgelegen pluimveehouderijen geruimd en werd bovendien een vervoersverbod voor levend pluimvee en andere risicovogels afgekondigd in regio 10.

Risico verspreiding beperkt

Hoewel het besmette bedrijf in een pluimveedichtgebied ligt, is er nu geen vervoersverbod van kracht in dit grote gebied van Hilversum tot Deventer en via Arnhem naar Utrecht. Volgens het ministerie van LNV is het risico op verspreiding vanuit dit besmette bedrijf naar bedrijven binnen regio 10 klein, omdat in het gebied sinds 10 maart al een vervoersverbod geldt in verband met de twee eerdere uitbraken in Lunteren.

 
 

Inloggen op de ledenportal