Pluimveeweb: Vogelgriep op leghennenbedrijf in Barneveld: omliggende bedrijven uit voorzorg geruimd

15-04-2022
Op een leghennenbedrijf in Barneveld is H5 vogelgriep vastgesteld, waarschijnlijk een hoog pathogene variant. Alle circa 34.000 leghennen op het bedrijf worden geruimd om verspreiding van het virus te voorkomen.

In de 1 kilometerzone rondom het besmette bedrijf liggen nog zeven andere pluimveebedrijven. Deze bedrijven worden uit voorzorg geruimd om verspreiding naar de omliggende bedrijven te voorkomen. Het bedrijf ligt in pluimveedicht gebied. Wanneer er niet preventief geruimd wordt, kan de besmetting zich in dit gebied snel naar omliggende bedrijven verspreiden. De ruimingen worden uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

229 pluimveebedrijven in 10 kilometerzone

Binnen de 3 kilometerzone liggen 19 andere pluimveebedrijven die door de NVWA worden bemonsterd voor onderzoek op vogelgriep. Daarnaast worden deze bedrijven de komende 14 dagen intensief gemonitord op ziekteverschijnselen die op vogelgriep kunnen wijzen. In de 10 kilometerzone liggen nog 229 andere pluimveebedrijven, voor deze zone geldt per direct het vervoersverbod.

Minister Staghouwer: „Na een paar weken zonder vogelgriepbesmettingen, komt de besmetting in Barneveld – het hart van de pluimveesector - en eerder deze week in Lunteren, als een flinke tegenvaller. De impact is groot voor het betreffende bedrijf en de bedrijven in de directe nabijheid, hun gezinnen, en de vele dieren die geruimd moeten worden. We blijven ons inzetten om de gevolgen van vogelgriep te beperken, met onderzoek naar een effectief vaccin en het aanscherpen van bioveiligheidsmaatregelen.”

Traceringsonderzoek

In het kader van de besmetting op de locatie in Barneveld wordt, zoals gebruikelijk, een traceringsonderzoek gedaan naar risicovolle contacten. Indien nodig worden naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek aanvullende maatregelen genomen. Deze eventuele aanvullende maatregelen worden via een update in dit persbericht en via de online kanalen van het ministerie van LNV gemeld.

Bekijk hier de regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Barneveld 2022 en hier de kaart van de 3 kilometerzone in Barneveld en hier de kaart van de 10 kilometerzone in Barneveld.

Tekst: Tom Schotman

 
 

Inloggen op de ledenportal