Pluimveeweb: Tweede vogelgriepbesmetting in hart pluimveesector na uitbraak in Voorthuizen

20-04-2022
Op een leghennenbedrijf in Voorthuizen nabij Barneveld is H5 vogelgriep vastgesteld, waarschijnlijk een hoog pathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 26.000 kippen op het besmette bedrijf geruimd.

In de 1 kilometerzone rondom het besmette bedrijf liggen geen andere bedrijven met pluimvee. Binnen de 3 kilometerzone liggen 25 andere pluimveebedrijven die door de NVWA worden bemonsterd voor onderzoek op vogelgriep. Daarnaast worden deze bedrijven de komende 14 dagen intensief gemonitord op ziekteverschijnselen die op vogelgriep kunnen wijzen. Een deel van de bedrijven in de 3 kilometerzone zijn al meegenomen in de bemonstering en monitoring na de besmetting in Barneveld van 15 april 2022.

In de 10 kilometerzone liggen nog 232 andere pluimveebedrijven, voor deze zone geldt per direct het vervoersverbod. Een groot deel van deze bedrijven ligt in de zone waar eerder een vervoersverbod voor is afgekondigd na de besmettingen in Lunteren van 12 april 2022 en Barneveld van 15 april 2022.

Advies Deskundigengroep Dierziekten

De besmetting van het legbedrijf in Voorthuizen is nu de derde besmetting in deze regio in twee weken tijd. Waar tot nu toe doorgaans besmettingen waarschijnlijk veroorzaakt werden door besmetting vanuit wilde watervogels, is het de vraag hoe deze recente besmettingen in de Gelderse Vallei tot stand zijn gekomen. Het betreft een pluimveedicht gebied waar relatief weinig watervogels komen. Minister Staghouwer heeft de Deskundigengroep Dierziekten daarom gevraagd de situatie te duiden en gevraagd of er extra maatregelen mogelijk zijn om verdere verspreiding te beperken.

Bekijk hier de regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Voorthuizen 2022 en hier de kaart van het 3 kilometer vervoersbeperkingsgebied in Voorthuizen en hier de kaart van het 10 kilometer vervoersbeperkingsgebied in Voorthuizen.

Tekst: Tom Schotman

 
 

Inloggen op de ledenportal